Cart empty
Your cart is empty

20-25 % Off Sales/Specials

 • Fu Ling| poria
  Price Unavailable
  Login for price
 • B120|Bu Zhong Yi Qi Tang/Middle Qi Tonifying Decoction
  B120|Bu Zhong Yi Qi Tang/Middle Qi Tonifying Decoction
  [TCM Actions: Tonifies Middle Jiao Qi-Raises Sunken Yang-Lifts prolapsed organs] Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Huang Qi); Panax ginseng Root (Ginseng); Angelica sinensis Root (Jiu Dang Gui); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Citrus reticulata Peel (Chao Chen Pi);... [TCM Actions: Tonifies Middle Jiao Qi-Raises Sunken Yang-Lifts prolapsed o...
  Price Unavailable
  Login for price
 • D100|Du Huo Ji Sheng Tang/Pubescent Angelica & Mistletoe Comb.
  D100|Du Huo Ji Sheng Tang/Pubescent Angelica & Mistletoe Comb.
  Ingredients: Angelica pubscens Root (Du Huo); Viscum coloratum Herb (Hu Ji Sheng); Achyranthes bidentata Root (Niu Xi); Gentiana macrophylla Root (Qin Jiao); Cinnamomun cassia Bark (Rou Gui); Ligusticum chuanxiong Rhizome (ChuanXiong); Glycyrrhiza uralensi Root (Gan Cao); Eucommia ulmoides Bark (Du... Ingredients: Angelica pubscens Root (Du Huo); Viscum coloratum Herb (Hu Ji Shen...
  Price Unavailable
  Login for price
 • G035|Geng Nian An
  G035|Geng Nian An
  Ingredients: Pteria martensii (Zhen Zhu Mu); Scrophularia ningpoensis Root (Xuan Shen); Triticum aestivum Fruit (Fu Xiao Mai); Polygonum multiflorum;Stem (Ye Jiao Teng); Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Curculigo orchioides Rhizome (Tian Xian Mao);... Ingredients: Pteria martensii (Zhen Zhu Mu); Scrophularia ningpoensis Root (Xua...
  Price Unavailable
  Login for price
 • L060|Liu Wei Di Huang Wan/Rehmannia Six Formula
  L060|Liu Wei Di Huang Wan/Rehmannia Six Formula
  [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidney] Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Poria cocos (Fu Ling); Paeonia suffruticosa Bark... [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidney] ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • X105|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  X105|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-Nourishes the Blood-Harmonizes the Liver and Spleen]  Ingredients: Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Root (Chao Bai Shao); Poria cocos (Fu Ling); Atractylodes... [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-N...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Y100|Yu Ping Feng San
  Y100|Yu Ping Feng San
  [TCM Actions: Tonifies Qi-Stabilizes the Exterior- Secures Body Surface]  Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu). [TCM Actions: Tonifies Qi-Stabilizes the Exterior- Secures Body Surface]&n...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B120c|Bu Zhong Yi Qi Tang/Middle Qi Tonifying Decoction
  B120c|Bu Zhong Yi Qi Tang/Middle Qi Tonifying Decoction
  Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Huang Qi); Panax ginseng Root (Ginseng); Angelica sinensis Root (Jiu Dang Gui); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Citrus reticulata Peel (Chao Chen Pi); Glycyrrhiza uralensis Root (Zhi Gan Cao); Cimicifuga foetida Rhizome (Sheng Ma);... Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Huang Qi); Panax ginseng Root (Ginse...
  Price Unavailable
  Login for price
 • D100c|Du Huo Ji Sheng Tang
  D100c|Du Huo Ji Sheng Tang
  Ingredients: Angelica pubscens Root (Du Huo); Viscum coloratum Herb (Hu Ji Sheng); Achyranthes bidentata Root (Niu Xi); Gentiana macrophylla Root (Qin Jiao); Cinnamomun cassia Bark (Rou Gui); Ligusticum chuanxiong Rhizome (ChuanXiong); Glycyrrhiza uralensi Root (Gan Cao); Eucommia ulmoides Bark (Du... Ingredients: Angelica pubscens Root (Du Huo); Viscum coloratum Herb (Hu Ji Shen...
  Price Unavailable
  Login for price
 • G035c|Geng Nian An
  G035c|Geng Nian An
  Ingredients: Pteria martensii (Zhen Zhu Mu); Scrophularia ningpoensis Root (Xuan Shen); Triticum aestivum Fruit (Fu Xiao Mai); Polygonum multiflorum;Stem (Ye Jiao Teng); Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Curculigo orchioides Rhizome (Tian Xian Mao);... Ingredients: Pteria martensii (Zhen Zhu Mu); Scrophularia ningpoensis Root (Xua...
  Price Unavailable
  Login for price
 • L060c|Liu Wei Di Huang Wan/Rehmannia Six Formula
  L060c|Liu Wei Di Huang Wan/Rehmannia Six Formula
  [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidney] Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Poria cocos (Fu Ling); Paeonia suffruticosa Bark... [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidney] ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • X105c|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  X105c|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-Nourishes the Blood-Harmonizes the Liver and Spleen]  Ingredients: Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Root (Chao Bai Shao); Poria cocos (Fu Ling); Atractylodes... [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-N...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Y100c|Yu Ping Feng San
  Y100c|Yu Ping Feng San
  [TCM Actions: Tonifies Qi-Stabilizes the Exterior- Secures Body Surface]  Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu). [TCM Actions: Tonifies Qi-Stabilizes the Exterior- Secures Body Surface]&n...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B010 |Ba Zhen Tang
  B010 |Ba Zhen Tang
  [TCM Actions: Tonifies and augments Qi and Blood] Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang);Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao); Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Poria cocos (Fu Ling); Ziziphus... [TCM Actions: Tonifies and augments Qi and Blood] Ingredients: Rehmannia glutin...
  Price Unavailable
  Login for price
 • X035 | Xiao Chai Hu Tang
  X035 | Xiao Chai Hu Tang
  Ingredients: Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Scutellaria baicalensis Root (Jiu Huang Qin); Pinellia ternata Rhizome (Fa Ban Xia); Zingiber officinaie Rhizome (Sheng Jiang); Panax ginseng Root (Ginseng); Glycyrrhiza uralensis Root (Zhi Gan Cao); Ziziphus jujuba Fruit (Da Zao). Ingredients: Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Scutellaria baicalensis Root (J...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B010c | Ba Zhen Tang
  B010c | Ba Zhen Tang
  [TCM Actions: Tonifies and augments Qi and Blood] Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang);Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao); Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Poria cocos (Fu Ling); Ziziphus... [TCM Actions: Tonifies and augments Qi and Blood] Ingredients: Rehmannia glutin...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B080c Bi Yan Wan / Coix & Mentha Combination
  B080c Bi Yan Wan / Coix & Mentha Combination
  Ingredients: Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Taraxacum mongolicum Herb (Pu Gong Ying); Chaenomeles speciosa Fruit (Mu Gua); Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Houttuynia cordata Herb (Yu Xing Cao); Viola yedoensis Herb (Zi Hua Di Ding); Paeonia lactiflora Root (Chi Shao); Gleditsia... Ingredients: Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Taraxacum mongolicum Herb (Pu ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Z025c|Zhen Xin An Shen Tang/Zizyphus & Polygonum Stem Combinatio
  Z025c|Zhen Xin An Shen Tang/Zizyphus & Polygonum Stem Combinatio
  [TCM Actions: Sedates the Heart-Calms the Shen]  Ingredients: Ostrea rivularis (Mu Li); Salvia miltiorrhiza Root (Dan Shen); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren);Polygonum multiflorum Stem (Ye Jiao Teng); Stegodon orientalis(Long Gu); Poria cocos (Fu Shen); Albizia julibrissin Bark (He... [TCM Actions: Sedates the Heart-Calms the Shen]  Ingredients: Ostrea ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Z030c|Zhi Bo Di Huang Wan/Anemarrhen Rehmannia Eight Formula
  Z030c|Zhi Bo Di Huang Wan/Anemarrhen Rehmannia Eight Formula
  [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidneys-Reduces Deficiency Fire]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Poria cocos (Fu... [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidneys-...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Bai Shao (Chao)| White Peony Root (processed)
  Bai Shao (Chao)| White Peony Root (processed)
  Latin name: Paeoniae Radix Alba Praep. Latin name: Paeoniae Radix Alba Praep. ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Gan Cao (Mi)| licorice [root](processed)
  Gan Cao (Mi)| licorice [root](processed)
  Latin name: Glycyrrhizae Radix Praep. Latin name: Glycyrrhizae Radix Praep. ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Sheng Di Huang/Di Huang| dried/fresh rehmannia [root]
  Sheng Di Huang/Di Huang| dried/fresh rehmannia [root]
  Latin name: Rehmanniae Radix Latin name: Rehmanniae Radix ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Xiang Fu (Cu)| cyperus [rhizome](processed)
  Xiang Fu (Cu)| cyperus [rhizome](processed)
  Latin name: Cyperi Rhizoma Praep. Latin name: Cyperi Rhizoma Praep. ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Yan Hu Suo (Cu)| corydalis [rhizome](processed)
  Yan Hu Suo (Cu)| corydalis [rhizome](processed)
  Latin name: Corydalis Rhizoma Praep. Latin name: Corydalis Rhizoma Praep. ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Ze Xie| alisma [rhizome]
  Ze Xie| alisma [rhizome]
  Latin name: Alismatis Rhizoma Latin name: Alismatis Rhizoma ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Ba Ji Tian| Morinda Root
  Ba Ji Tian| Morinda Root
  Latin name: Morindae Officinalis Radix Latin name: Morindae Officinalis Radix ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Bai Zi Ren| Arborvitae Seed
  Bai Zi Ren| Arborvitae Seed
  Latin name: Platycladi Semen Also called Biotae Semen Latin name: Platycladi Semen Also called Biotae Semen ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Bei Mu (Chuan)/Chuan Bei Mu| Sichuan fritillaria [bulb]
  Bei Mu (Chuan)/Chuan Bei Mu| Sichuan fritillaria [bulb]
  Latin name: Fritillariae Cirrhosae Bulbus Latin name: Fritillariae Cirrhosae Bulbus ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Fu Ling| poria
  Fu Ling| poria
  Latin name: Poria Latin name: Poria ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Huang Qi| astragalus [root]
  Huang Qi| astragalus [root]
  Latin name: Astragali Radix Latin name: Astragali Radix ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Pi Pa Ye (Mi)| loquat leaf(processed)
  Pi Pa Ye (Mi)| loquat leaf(processed)
  Latin name: Eriobotryae Folium Praep. Latin name: Eriobotryae Folium Praep. ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Qiang Huo| notopterygium [rhizome and root]
  Qiang Huo| notopterygium [rhizome and root]
  Latin name: Notopterygii Rhizoma et Radix Latin name: Notopterygii Rhizoma et Radix ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Suan Zao Ren (Chao)| spiny jujube [kernel](processed)
  Suan Zao Ren (Chao)| spiny jujube [kernel](processed)
  Latin name: Ziziphi Spinosi Semen Praep. Latin name: Ziziphi Spinosi Semen Praep. ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Tai Zi Shen| pseudostellaria [root]
  Tai Zi Shen| pseudostellaria [root]
  Latin name: Pseudostellariae Radix Latin name: Pseudostellariae Radix ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Wei Ling Xian| clematis [root]
  Wei Ling Xian| clematis [root]
  Latin name: Clematidis Radix Latin name: Clematidis Radix ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Wu Ling Zhi (Cu)| squirrel's droppings(processed)
  Wu Ling Zhi (Cu)| squirrel's droppings(processed)
  Latin name: Trogopteri Faeces Praep. Latin name: Trogopteri Faeces Praep. ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Ye Jiao Teng/Shou Wu Teng| flowery knotweed stem
  Ye Jiao Teng/Shou Wu Teng| flowery knotweed stem
  Latin name: Polygoni Multiflori Caulis Latin name: Polygoni Multiflori Caulis ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Zi Wan (Mi)| aster [root](processed)
  Zi Wan (Mi)| aster [root](processed)
  Latin name: Asteris Radix Praep. Latin name: Asteris Radix Praep. ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Z030|Zhi Bo Di Huang Wan/Anemarrhen Rehmannia Eight Formula
  Z030|Zhi Bo Di Huang Wan/Anemarrhen Rehmannia Eight Formula
  [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidneys-Reduces Deficiency Fire]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Poria cocos (Fu... [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidneys-...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B080|Bi Yan Wan/Coix & Mentha Combination
  B080|Bi Yan Wan/Coix & Mentha Combination
  Ingredients: Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Taraxacum mongolicum Herb (Pu Gong Ying); Chaenomeles speciosa Fruit (Mu Gua); Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Houttuynia cordata Herb (Yu Xing Cao); Viola yedoensis Herb (Zi Hua Di Ding); Paeonia lactiflora Root (Chi Shao); Gleditsia... Ingredients: Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Taraxacum mongolicum Herb (Pu ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S175|Si Wu Tang/Four-Substance Decoction
  S175|Si Wu Tang/Four-Substance Decoction
  [TCM Actions: Nourishes the Blood-Regulates the Liver-Improves Blood circulation-Regulates menstruation]  Ingredients: Paeonia lactiflora Root (Bai Shao); Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Ligusticum chuanxiong Rhizome(Chuan Xiong). [TCM Actions: Nourishes the Blood-Regulates the Liver-Improves Blood circu...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S175c|Si Wu Tang
  S175c|Si Wu Tang
  Ingredients: Paeonia lactiflora Root (Bai Shao); Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Ligusticum chuanxiong Rhizome(Chuan Xiong). Ingredients: Paeonia lactiflora Root (Bai Shao); Rehmannia glutinosa Root (Shu ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • E005|Er Chen Tang/Two-Ancient Decoction
  E005|Er Chen Tang/Two-Ancient Decoction
  [TCM Actions: Dries Dampness-Transforms Phlegm-Harmonizes the Middle Jiao] Ingredients: Pinellia ternata Rhizome (Fa Ban Xia); Citrus reticulata Peel (Ju Hong); Poria cocos (Fu Ling); Glycyrrhiza uralensis Root (Zhi Gan Cao). [TCM Actions: Dries Dampness-Transforms Phlegm-Harmonizes the Middle Jiao]...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S055|Shen Ling Bai Zhu San/Ginseng,Poria & Atractylodes Formula
  S055|Shen Ling Bai Zhu San/Ginseng,Poria & Atractylodes Formula
  [TCM Actions: Augments Qi-Strengthens the Spleen-Resolves Dampness]   Ingredients: Poria cocos (Fu Ling); Panax ginseng Root (Ginseng); Glycyrrhiza uralensi Root (Gan Cao); Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Dolichos lablab Seed (Bai Bian Dou);... [TCM Actions: Augments Qi-Strengthens the Spleen-Resolves Dampness]   Ingr...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Ai Ye Tan| Mugwort Leaf (carbon)
  Ai Ye Tan| Mugwort Leaf (carbon)
  Latin name: Artemisiae Argyi Folium Praep. Latin name: Artemisiae Argyi Folium Praep. ...
  Price Unavailable
  Login for price