Cart empty
Your cart is empty

20-25 % Off Sales/Specials

 • M025|Mai Men Dong Tang
  M025|Mai Men Dong Tang
  Ingredients: Ophiopogon japonicus Root (Mai Dong); Pinellia ternata Rhizome (Fa Ban Xia); Panax ginseng Root (Ginseng); Oryza sativa Fruit (Nuo Mi); Glycyrrhiza uralensi Root (Gan Cao); Ziziphus jujuba Fruit (Da Zao). Ingredients: Ophiopogon japonicus Root (Mai Dong); Pinellia ternata Rhizome (Fa...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Q002|Qi Bao Mei Ran Dan
  Q002|Qi Bao Mei Ran Dan
  Ingredients: Polygonum multiflorum Root (Zhi He Shou Wu);Poria cocos (Fu Ling); Achyranthes bidentata Root (Niu Xi); Angelica sinensis Root (Jiu Dang Gui); Lycium Fruit (Gou Qi Zi); Cuscuta chinensis Seed (Tu Si Zi); Psoralea corylifolia Seed (Bu Gu Zhi). Ingredients: Polygonum multiflorum Root (Zhi He Shou Wu);Poria cocos (Fu Ling);...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S140|Shu Gan Yin
  S140|Shu Gan Yin
  Ingredients: Prunella vulgaris Spike (Xia Ku Cao); Isatis tinctoria Root (Ban Lan Gen); Taraxacum mongolicum Herb (Pu Gong Ying); Imperata cylindrica Rhizome (Bai Mao Gen); Artemisia capillaris Herb (Yin Chen); Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Polygonum cuspidatum Rhizome (Hu Zhang); Glycyrrhiza... Ingredients: Prunella vulgaris Spike (Xia Ku Cao); Isatis tinctoria Root (Ban L...
  Price Unavailable
  Login for price
 • X140|Xue Fu Kang
  X140|Xue Fu Kang
  Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Polygonum multiflorum Root (Zhi He Shou Wu); Ganoderma lucidum (Ling Zhi); Angelica sinensis Root (Dang Gui). Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Rehmannia glutinosa Ro...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Y040|Yi Qi Gu Chong Tang
  Y040|Yi Qi Gu Chong Tang
  Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Schizonepeta tenuifolia Herb (Jing Jie); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Dipsacus asperoides Root (Chuan Xu Duan); Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Bupleurem chinense Root (Chai Hu);... Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Codonopsis pilosula Ro...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Z120|Zuo Jin Wan
  Z120|Zuo Jin Wan
  Ingredients: Coptis chinensis Rhizome (Huang Lian); Evodia rutaecarpa Fruit (Wu Zhu Yu). Ingredients: Coptis chinensis Rhizome (Huang Lian); Evodia rutaecarpa Fruit (Wu...
  Price Unavailable
  Login for price
 • J105c|Jing Zhui Bing Fang
  J105c|Jing Zhui Bing Fang
  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Typha angustata Pollen (Sheng Pu Huang); Spatholobus suberectus Stem (Ji Xue Teng); Drynaria fortunei Rhizome (Gu Sui Bu); Pyrola rotundifolia Herb (Lu Xian Cao); Salvia miltiorrhiza Root (Dan Shen); Morus alba Branchlet (Sang Zhi); Hordeum... Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Typha angustata Pollen (S...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B070|Bi Qiu Tang
  B070|Bi Qiu Tang
  [TCM Actions: Dispels wind, eliminates dampness and transforms phlegm, opens the flow of the nasal orifices]   Ingredients: Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Schisandra chinensis Fruit (Wu Wei Zi); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Astragalus... [TCM Actions: Dispels wind, eliminates dampness and transforms phlegm, opens th...
  Price Unavailable
  Login for price
 • C015|Chai Hu Qing Gan Tang
  C015|Chai Hu Qing Gan Tang
  Ingredients: Forsythia suspensa Fruit (Lian Qiao);Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Scutellaria baicalensis Root (Jiu Huang Qin); Gardenia jasminoides Fruit (Zhi Zi); Ligusticum chuanxiong Rhizome (Chuan Xiong); Panax ginseng Root (Ginseng); Platycodon grandiflorus Root (Jie Geng); Glycyrrhiza... Ingredients: Forsythia suspensa Fruit (Lian Qiao);Bupleurem chinense Root (Chai...
  Price Unavailable
  Login for price
 • L060|Liu Wei Di Huang Wan/Rehmannia Six Formula
  L060|Liu Wei Di Huang Wan/Rehmannia Six Formula
  [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidney] Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Poria cocos (Fu Ling); Paeonia suffruticosa Bark... [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidney] ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S122|Shi Zhen Fang
  S122|Shi Zhen Fang
  Ingredients: Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Chrysanthemum morifolium Flower (Ju Hua); Smilax glabra Rhizoma (Tu Fu Ling); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Coptis chinensis Rhizome (Huang Lian); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Cryptotympana pustulata (Chan Yi); Glycyrrhiza... Ingredients: Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Chrysanthemum morifolium F...
  Price Unavailable
  Login for price
 • X105|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  X105|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-Nourishes the Blood-Harmonizes the Liver and Spleen]  Ingredients: Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Root (Chao Bai Shao); Poria cocos (Fu Ling); Atractylodes... [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-N...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Y030|Yi Ji Zhi Xie Tang
  Y030|Yi Ji Zhi Xie Tang
  Ingredients: Paeonia lactiflora Root (Bai Shao); Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Poria cocos (Fu Ling); Curculigo orchioides Rhizome(Tian Xian Mao); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Psoralea corylifolia Fruit (Bu Gu Zhi); Zingiber... Ingredients: Paeonia lactiflora Root (Bai Shao); Codonopsis pilosula Root (Dang...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Y100|Yu Ping Feng San
  Y100|Yu Ping Feng San
  [TCM Actions: Tonifies Qi-Stabilizes the Exterior- Secures Body Surface]  Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu). [TCM Actions: Tonifies Qi-Stabilizes the Exterior- Secures Body Surface]&n...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Z100|Zu Gen Teng Fang
  Price Unavailable
  Login for price
 • S005|San Cha Fang
  S005|San Cha Fang
  Ingredients: Rhizoma (Rhizome) Chuanxiong; Ramulus (Branchlet) Uncariae cum Uncis; Radix (Root) Paeoniae Rubra; Radix (Root) Paeoniae Alba Preparata; Radix (Root) Angelicae Dahuricae; Scorpio; Myrrha; Peretima; Radix (Root) Angelicae Sinensis; Semen (Seed) Persicae; Scolopendra; in gelatin capsules. Ingredients: Rhizoma (Rhizome) Chuanxiong; Ramulus (Branchlet) Uncariae cum Unc...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B070c|Bi Qiu Tang
  B070c|Bi Qiu Tang
  Ingredients: Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Schisandra chinensis Fruit (Wu Wei Zi); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Astragalus membranaceus Root (Huang Qi); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu);... Ingredients: Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Coix lacryma-jobi Seed (Yi ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • J055c|Jiang Zhi Yin
  J055c|Jiang Zhi Yin
  Ingredients: Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Cassia tora Root (Jue Ming Zi); Polygonum multiflorum Root (Zhi He Shou Wu); Rosa laevigata Fruit (Jin Ying Zi); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Artemisia capillaris Herb (Yin Chen); Bupleurem chinense Root... Ingredients: Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Cassia tora Root (Jue Ming...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S122c|Shi Zhen Fang
  S122c|Shi Zhen Fang
  Ingredients: Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Chrysanthemum morifolium Flower (Ju Hua); Smilax glabra Rhizoma (Tu Fu Ling); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Coptis chinensis Rhizome (Huang Lian); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Cryptotympana pustulata (Chan Yi); Glycyrrhiza... Ingredients: Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Chrysanthemum morifolium F...
  Price Unavailable
  Login for price
 • X105c|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  X105c|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-Nourishes the Blood-Harmonizes the Liver and Spleen]  Ingredients: Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Root (Chao Bai Shao); Poria cocos (Fu Ling); Atractylodes... [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-N...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Y051c|Yi Shen Ling
  Price Unavailable
  Login for price
 • Y100c|Yu Ping Feng San
  Y100c|Yu Ping Feng San
  [TCM Actions: Tonifies Qi-Stabilizes the Exterior- Secures Body Surface]  Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu). [TCM Actions: Tonifies Qi-Stabilizes the Exterior- Secures Body Surface]&n...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S005c|San Cha Fang
  S005c|San Cha Fang
  Ingredients: Rhizoma (Rhizome) Chuanxiong; Ramulus (Branchlet) Uncariae cum Uncis; Radix (Root) Paeoniae Rubra; Radix (Root) Paeoniae Alba Preparata; Radix (Root) Angelicae Dahuricae; Scorpio; Myrrha; Peretima; Radix (Root) Angelicae Sinensis; Semen (Seed) Persicae; Scolopendra; in gelatin capsules. Ingredients: Rhizoma (Rhizome) Chuanxiong; Ramulus (Branchlet) Uncariae cum Unc...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S160 | Si Jun Zi Tang
  S160 | Si Jun Zi Tang
  Ingredients: Panax ginseng Root (Ginseng); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Poria cocos (Fu Ling); Glycyrrhiza uralensis Root (Zhi Gan Cao). Ingredients: Panax ginseng Root (Ginseng); Atractylodes macrocephala Rhizome (C...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B007c | Ba Wei Di Huang Wan
  B007c | Ba Wei Di Huang Wan
  Rhemmania Eight Formula Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang);Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Paeonia suffruticosa Bark (Mu Dan Pi); Poria cocos (Fu Ling); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Cinnamomun cassia Bark (Rou Gui). Rhemmania Eight Formula Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang);Cor...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B065c | Bao Ji Wan
  B065c | Bao Ji Wan
  Preserve the Life Force Decoction Ingredients: Pogostemon cablin Herb (Huo Xiang); Atractylodes lancea Rhizome (Cang Zhu); Gastrodia elata Rhizome (Tian Ma); Angelica dahurica Root (Bai Zhi); Magnolia officinalis Bark (Hou Po); Aucklandia lappa Root (Mu Xiang). Preserve the Life Force Decoction Ingredients: Pogostemon cablin Herb (Huo Xiang...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B085 | Bi Yuan Ning
  B085 | Bi Yuan Ning
  Belamcanda & Subprostrata Combination Ingredients: Aconitum carmichaeli Rhizome (She Gan); Patrinia villosa Herb (Bai Jiang Cao); Sophora tonkinensis Root (Shan Dou Gen); Magnolia biondii Flower (Xin Yi Hua); Mentha haplocalyx Herb (Bo He); Gardenia jasminoides Fruit (Zhi Zi); Angelica dahurica... Belamcanda & Subprostrata Combination Ingredients: Aconitum carmichaeli Rhizome ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B100 | Bai Zi Yang Xin Wan
  B100 | Bai Zi Yang Xin Wan
  Arbovitae Seed Nourishing Pill Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren); Platycladus orientalis Seed (Bai Zi Ren); Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Poria cocos (Fu Ling); Schisandra chinensis Fruit (Wu Wei... Arbovitae Seed Nourishing Pill Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Mi Hua...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B100c | Bai Zi Yang Xin Wan
  B100c | Bai Zi Yang Xin Wan
  Arborvitae Seed Nourishing Pill Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren); Platycladus orientalis Seed (Bai Zi Ren); Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Poria cocos (Fu Ling); Schisandra chinensis Fruit (Wu Wei... Arborvitae Seed Nourishing Pill Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Mi Hu...
  Price Unavailable
  Login for price
 • F010c | Fang Ji Huang Qi Tang
  F010c | Fang Ji Huang Qi Tang
  Stephania & Astragalus Combination Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Huang Qi); Stephania tetrandra Root (Fen Fang Ji); Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Glycyrrhiza uralensis Root (Zhi Gan Cao); Zingiber officinaie Rhizome(Sheng Jiang); Ziziphus jujuba Fruit (Da Zao). Stephania & Astragalus Combination Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Hu...
  Price Unavailable
  Login for price
 • F035c | Feng Long Fang (2)
  F035c | Feng Long Fang (2)
  Saposhnikovia & Plantain Combination Ingredients: Acorus tatarinowii Rhizome (Shi Chang Pu); Schizonepeta tenuifolia Herb (Jing Jie); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Poria cocos (Fu Ling); Xanthium sibiricum Fruit (Cang Er Zi); Plantago asiatica Seed (Che Qian Zi); Pogostemon cablin Herb... Saposhnikovia & Plantain Combination Ingredients: Acorus tatarinowii Rhizome (Sh...
  Price Unavailable
  Login for price
 • F060c | Fu Ke Shi Wei Wan
  F060c | Fu Ke Shi Wei Wan
  Ten Ingredients Combination Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Cyperus rotundus Rhizome (Zhi Xiang Fu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Corydalis yanhusuo Rhizome (Yan Hu Suo); Paeonia lactiflora Root (Chi Shao); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Ligusticum... Ten Ingredients Combination Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang...
  Price Unavailable
  Login for price
 • F070c | Fu Ning Tang
  F070c | Fu Ning Tang
  Bupleurum & Mentha Combination Ingredients: Citrus aurantium Fruit (Chao Zhi Qiao); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao); Curcuma longa Root (Yu Jin); Angelica sinensis Root (Jiu Dang Gui); Aucklandia lappa Root (Mu Xiang); Paeonia suffruticosa Bark (Mu Dan Pi); Cyathula officinalis Root (Chuan... Bupleurum & Mentha Combination Ingredients: Citrus aurantium Fruit (Chao Zhi Qia...
  Price Unavailable
  Login for price
 • F080c | Fu Zheng Gu Ben Tang
  F080c | Fu Zheng Gu Ben Tang
  Astragalus Support Combination Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Scutellaria baicalensis Root (Jiu Huang Qin); Polygonatum sibiricum Rhizome (Zhi Huang Jing); Agrimonia pilosa Herb (Xian He Cao). Astragalus Support Combination Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Mi Hua...
  Price Unavailable
  Login for price
 • G020c | Gan Mao Tui Re Ji
  G020c | Gan Mao Tui Re Ji
  Isatis Leaf & Root Combination Ingredients: Isatis indigotica Leaf (Da Qing Ye); Isatis tinctoria Root (Ban Lan Gen); Forsythia suspensa;Fruit (Lian Qiao); Polygonum bistorta Rhizome (Quan Shen). Isatis Leaf & Root Combination Ingredients: Isatis indigotica Leaf (Da Qing Ye);...
  Price Unavailable
  Login for price
 • J020c | Jia Wei Gui Pi Tang
  J020c | Jia Wei Gui Pi Tang
  Modified Ginseng & Longan Combination Ingredients: Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Poria cocos (Fu Shen); Dimocarpus longan (Long Yan Rou); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren); Panax ginseng Root (Ginseng); Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Astragalus membranaceus Root (Mi Huang... Modified Ginseng & Longan Combination Ingredients: Atractylodes macrocephala Rhi...
  Price Unavailable
  Login for price
 • J040 | Jian Ning Tang
  J040 | Jian Ning Tang
  Dang Gui & Impatiens Combination Ingredients: Angelica sinensis Root (Dang Gui); Salvia miltiorrhiza Root (Dan Shen); Speranskia tuberculata Herb (Tou Gu Cao); Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Notopterygium incisum Rhizome and Root (Qiang Huo); Cinnamomum cassia Branchlet (Gui Zhi);... Dang Gui & Impatiens Combination Ingredients: Angelica sinensis Root (Dang Gui);...
  Price Unavailable
  Login for price
 • J050c | Jiang Pa Ying
  J050c | Jiang Pa Ying
  Prunella & Chrysanthemum Combination Ingredients: Pteria martensii (Zhen Zhu Mu); Prunella vulgaris Spike (Xia Ku Cao); Viscum coloratum Herb (Hu Ji Sheng); Pheretima aspergillum (Di Long); Scutellaria baicalensis Root (Jiu Huang Qin); Chrysanthemum morifolium Flower (Ju Hua); Mentha haplocalyx... Prunella & Chrysanthemum Combination Ingredients: Pteria martensii (Zhen Zhu Mu)...
  Price Unavailable
  Login for price
 • J057c | Jiang Zhi Jian Fei Yin
  J057c | Jiang Zhi Jian Fei Yin
  Crataegus Combination 2 Ingredients: Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Gynostemma Pentaphylli Herb (Jiao Gu Lan); Thallus Laminariae (Kun Bu); Sargassum (Hai Zao); Salviae Root (Dan Shen); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Chrysanthemi Flower (Ju Hua); Lonicerae Flower (Jin Yin Hua);... Crataegus Combination 2 Ingredients: Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Gyn...
  Price Unavailable
  Login for price
 • K015c | Kang Gu Zhi Zeng Sheng Fang
  K015c | Kang Gu Zhi Zeng Sheng Fang
  Rehmannia & Drynaria Combination Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Cistanche deserticola Herb (Rou Cong Rong); Pyrola rotundifolia Herb (Lu Xian Cao); Drynaria fortunei Rhizome (Gu Sui Bu); Epimedium brevicornum Herb (Yin Yang Huo); Spatholobus suberectus Stem (Ji Xue Teng);... Rehmannia & Drynaria Combination Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di H...
  Price Unavailable
  Login for price
 • M040c | Ming Mu Shang Qing Wan
  M040c | Ming Mu Shang Qing Wan
  Clear Vision Formula Ingredients: Scrophularia ningpoensis Root (Xuan Shen); Paeonia lactiflora Root (Chi Shao); Tribulus terrestris Fruit (Bai Ji Li); latycodon grandiflorus Root (Jie Geng); Rheum officinale Root and Rhizome (Shu Da Huang); Citrus aurantium Fruit (Chao Zhi Qiao); Citrus reticulata... Clear Vision Formula Ingredients: Scrophularia ningpoensis Root (Xuan Shen); Pae...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S135c | Shu Gan Li Dan Tang
  S135c | Shu Gan Li Dan Tang
  Bupleurum & Concise Root Combination Ingredients: Artemisia capillaris Herb (Yin Chen); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao); Curcuma longa Root (Yu Jin); Cyperus rotundus Rhizome (Zhi Xiang Fu); Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Corydalis yanhusuo Rhizome (Yan Hu Suo); Aucklandia lappa Root (Mu... Bupleurum & Concise Root Combination Ingredients: Artemisia capillaris Herb (Yin...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S155 | Shu Jing Tang
  S155 | Shu Jing Tang
  Dang Gui & Ligustrum Combination Ingredients: Ligustrum lucidum Fruit (Nu Zhen Zi); Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Achyranthes bidentata Root (Niu Xi); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao); Salvia miltiorrhiza Root (Dan Shen); Atractylodes macrocephala... Dang Gui & Ligustrum Combination Ingredients: Ligustrum lucidum Fruit (Nu Zhen Z...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S155c | Shu Jing Tang
  S155c | Shu Jing Tang
  Dang Gui & Ligustrum Combination Ingredients: Ligustrum lucidum Fruit (Nu Zhen Zi); Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Achyranthes bidentata Root (Niu Xi); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao); Salvia miltiorrhiza Root (Dan Shen); Atractylodes macrocephala... Dang Gui & Ligustrum Combination Ingredients: Ligustrum lucidum Fruit (Nu Zhen Z...
  Price Unavailable
  Login for price
 • T027c | Tiao Jing Fang
  T027c | Tiao Jing Fang
  Typhae Pollen Combination/CyclePeace Ingredients: Typha angustata Pollen (Sheng Pu Huang); Trogopterus xanthipes (Wu Ling Zhi); Prunella vulgaris Spike (Xia Ku Cao). Typhae Pollen Combination/CyclePeace Ingredients: Typha angustata Pollen (Sheng...
  Price Unavailable
  Login for price
 • W025c | Wen Jing Tong Luo Tang
  W025c | Wen Jing Tong Luo Tang
  Coix & Notopterygium Combination Ingredients: Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Notopterygium incisum Rhizome and Root (Qiang Huo); Cyathula officinalis Root (Chuan Niu Xi); Atractylodes lancea Rhizome (Cang Zhu); Chaenomeles speciosa Fruit (Mu Gua); Cyperus rotundus Rhizome (Zhi Xiang Fu);... Coix & Notopterygium Combination Ingredients: Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren)...
  Price Unavailable
  Login for price
 • W060 | Wu Sheng Zhi Tong Fang
  W060 | Wu Sheng Zhi Tong Fang
  Eucommia & Atractylodes Combination Ingredients: Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Eucommia ulmoides Bark (Du Zhong); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Hirudo (Shui Zhi). Eucommia & Atractylodes Combination Ingredients: Atractylodes macrocephala Rhizo...
  Price Unavailable
  Login for price
 • W060c | Wu Sheng Zhi Tong Fang
  W060c | Wu Sheng Zhi Tong Fang
  Eucommia & Atractylodes Combination Ingredients: Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Eucommia ulmoides Bark (Du Zhong); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Hirudo (Shui Zhi). Eucommia & Atractylodes Combination Ingredients: Atractylodes macrocephala Rhizo...
  Price Unavailable
  Login for price