Cart empty
Your cart is empty

Granule Formula in Capsules

Directions: To serve as a Dietary Supplement; generally take 3-6 capsules with warm water; 30 minutes before a meal or 1 hour after a meal. 3 times daily or as directed by your Health Care Professional.
Each bottle contains 100 capsules (0.5 grams for each capsule). This will be a 5-10 day supply.

 • B010c | Ba Zhen Tang / Eight Treasures
  B010c | Ba Zhen Tang / Eight Treasures
  [TCM Actions: Tonifies and augments Qi and Blood]  More Formula Information Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang);Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao); Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu);... [TCM Actions: Tonifies and augments Qi and Blood]  More Formula Informati...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B015c | Ba Zheng San / Eight Rectification Formula
  B015c | Ba Zheng San / Eight Rectification Formula
  [TCM Actions: Clears heat and subdues fire, promotes urination, and relieves strangury. ] Ingredients: Plantago asiatica Seed (Che Qian Zi); Stachyurus himalaicus Stem (Xiao Tong Cao); Polygonum aviculare Herb (Bian Xu); Gardenia jasminoides Fruit (Zhi Zi); Talcum (Hua Shi); Rheum officinale Root... [TCM Actions: Clears heat and subdues fire, promotes urination, and relieves st...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B040c | Ban Xia Hou Pu Tang
  B040c | Ban Xia Hou Pu Tang
  [TCM Actions: Descends Rebellious Qi-Eliminates Phlegm-Relieves Stagnation] More Formula Information Ingredients: Pinellia ternata Rhizome (Jiang Ban Xia);Poria cocos (Fu Ling); Magnolia officinalis Bark (Hou Po); Zingiber officinaie Rhizome (Sheng Jiang); Perilla frutescens Leaf (Zi Su Ye).... [TCM Actions: Descends Rebellious Qi-Eliminates Phlegm-Relieves Stagnation] Mo...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B045c | Ban Xia Tian Ma Bai Zhu Tang
  B045c | Ban Xia Tian Ma Bai Zhu Tang
  Ingredients: Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Pinellia ternata Rhizome (Fa Ban Xia); Gastrodia elata Rhizome (Tian Ma); Poria cocos (Fu Ling); Citrus reticulata Peel (Ju Hong);Glycyrrhiza uralensi Root (Gan Cao). Ingredients: Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Pinellia ternata Rhiz...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B050c | Ban Xia Xie Xin Tang
  B050c | Ban Xia Xie Xin Tang
  Ingredients: Pinellia ternata Rhizome (Fa Ban Xia); Zingiber officinale Rhizome (Gan Jiang); Scutellaria baicalensis Root (Jiu Huang Qin); Panax ginseng Root (Ginseng); Glycyrrhiza uralensis Root (Zhi Gan Cao); Ziziphus jujuba Fruit (Da Zao); Coptis chinensis Rhizome (Huang Lian). Ingredients: Pinellia ternata Rhizome (Fa Ban Xia); Zingiber officinale Rhizome...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B070c | Bi Qiu Tang / AllerCare
  B070c | Bi Qiu Tang / AllerCare
  [TCM Actions: Dispels wind, eliminates dampness and transforms phlegm, opens the flow of the nasal orifices]   Ingredients: Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Schisandra chinensis Fruit (Wu Wei Zi); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Astragalus... [TCM Actions: Dispels wind, eliminates dampness and transforms phlegm, opens th...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B080c | Bi Yan Wan / Coix & Mentha Combination
  B080c | Bi Yan Wan / Coix & Mentha Combination
  Ingredients: Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Taraxacum mongolicum Herb (Pu Gong Ying); Chaenomeles speciosa Fruit (Mu Gua); Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Houttuynia cordata Herb (Yu Xing Cao); Viola yedoensis Herb (Zi Hua Di Ding); Paeonia lactiflora Root (Chi Shao); Gleditsia... Ingredients: Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Taraxacum mongolicum Herb (Pu ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B100c | Bai Zi Yang Xin Wan
  B100c | Bai Zi Yang Xin Wan
  Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren); Platycladus orientalis Seed (Bai Zi Ren); Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Poria cocos (Fu Ling); Schisandra chinensis Fruit (Wu Wei Zi); Pinellia ternata Rhizome... Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Ziziphus jijiba Seed (...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B105c | Bu Shen Jian Shen Tang / Ligustrum Combination
  B105c | Bu Shen Jian Shen Tang / Ligustrum Combination
  Ingredients: Epimedium brevicornum Herb (Yin Yang Huo); Rosa laevigata Fruit (Jin Ying Zi); Cibotium barometz Rhizome (Jin Gou Ji); Cuscuta chinensis Seed (Tu Si Zi); Ligustrum lucidum Fruit (Nu Zhen Zi). Ingredients: Epimedium brevicornum Herb (Yin Yang Huo); Rosa laevigata Fruit (J...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B120c | Bu Zhong Yi Qi Tang / Middle Qi Tonifying Decoction
  B120c | Bu Zhong Yi Qi Tang / Middle Qi Tonifying Decoction
  [TCM Actions: Tonifies Middle Jiao Qi-Raises Sunken Yang-Lifts prolapsed organs] More Formula Information Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Huang Qi); Panax ginseng Root (Ginseng); Angelica sinensis Root (Jiu Dang Gui); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Citrus... [TCM Actions: Tonifies Middle Jiao Qi-Raises Sunken Yang-Lifts prolapsed o...
  Price Unavailable
  Login for price
 • C013c| Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang/Bupleurum plus Dragon Bone
  C013c| Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang/Bupleurum plus Dragon Bone
  [TCM Actions: Harmonizes the Shao Yang-Sedates and calms the Spirit] Ingredients: Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Pinellia ternata Rhizome (Fa Ban Xia); Poria cocos (Fu Ling); Cinnamomum cassia Branchlet (Gui Zhi); Scutellaria baicalensis Root (Jiu Huang Qin); Ziziphus jujuba Fruit (Da... [TCM Actions: Harmonizes the Shao Yang-Sedates and calms the Spirit] Ingre...
  Price Unavailable
  Login for price
 • C020c | Chai Hu Shu Gan Tang / Bupleurum Spreading Powder
  C020c | Chai Hu Shu Gan Tang / Bupleurum Spreading Powder
  [TCM Actions: Spreads Liver Qi-Promotes Qi circulation-Harmonizes the Blood ]  Ingredients: Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Cyperus rotundus Rhizome (Zhi Xiang Fu); Paeonia lactiflora Root (Bai Shao); Citrus aurantium Fruit (Chao Zhi Qiao); Ligusticum chuanxiong Rhizome (Chuan Xiong);... [TCM Actions: Spreads Liver Qi-Promotes Qi circulation-Harmonizes the Bloo...
  Price Unavailable
  Login for price
 • D048c | Dan Zhi Xiao Yao Wan / Free & Ease Wander Plus
  D048c | Dan Zhi Xiao Yao Wan / Free & Ease Wander Plus
  [TCM Actions: Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-Sedates the Heart-Clears Heat ] Ingredients: Paeonia suffruticosa Bark (Mu Dan Pi); Gardenia jasminoides Fruit (Zhi Zi); Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu);... [TCM Actions: Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-Sedates the Heart-Cl...
  Price Unavailable
  Login for price
 • D055c | Dang Gui Shao Yao San
  D055c | Dang Gui Shao Yao San
  Ingredients: Angelica sinensis Root (Dang Gui); Paeonia lactiflora Root (Bai Shao); Ligusticum chuanxiong; Rhizome (Chuan Xiong); Poria cocos (Fu Ling); Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie). Ingredients: Angelica sinensis Root (Dang Gui); Paeonia lactiflora Root (Bai Sh...
  Price Unavailable
  Login for price
 • D060c | Dan Gui Si Ni Tang
  D060c | Dan Gui Si Ni Tang
  Ingredients: Angelica sinensis Root (Dang Gui); Cinnamomum cassia Branchlet (Gui Zhi); Paeonia lactiflora Root (Bai Shao); Asarum heterotropoides Herb (Xi Xin); Glycyrrhiza uralensis Root (Zhi Gan Cao); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Ziziphus jujuba Fruit (Da Zao). Ingredients: Angelica sinensis Root (Dang Gui); Cinnamomum cassia Branchlet (Gu...
  Price Unavailable
  Login for price
 • D100c|Du Huo Ji Sheng Tang/Pubescent Angelica & Mistletoe Combin
  D100c|Du Huo Ji Sheng Tang/Pubescent Angelica & Mistletoe Combin
  [TCM Actions:  [TCM Actions: Disperses Wind-Dampness-Stops Bi discomfort -Tonifies the Kidneys and Liver] More Formula Information Ingredients: Angelica pubscens Root (Du Huo); Viscum coloratum Herb (Hu Ji Sheng); Achyranthes bidentata Root (Niu Xi); Gentiana macrophylla Root (Qin Jiao);... [TCM Actions:  [TCM Actions: Disperses Wind-Dampness-Stops Bi discomfort -...
  Price Unavailable
  Login for price
 • E015c | Er Xian Tang / Two Immortals
  E015c | Er Xian Tang / Two Immortals
  [TCM Actions: Replenishes Kidney Yin and Yang-Tonifies Kidney Jing-Purges Deficiency Fire Regulates the Chong and Ren] Ingredients: Root (Mi Huang Qi); Tribulus terrestris Fruit (Bai Ji Li); Dictamnus dasycarpus Bark (Bai Xian Pi); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Rehmannia glutinosa Root... [TCM Actions: Replenishes Kidney Yin and Yang-Tonifies Kidney Jing-Purges ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • G035c | Geng Nian An / MenoPeace
  G035c | Geng Nian An / MenoPeace
  Ingredients: Pteria martensii (Zhen Zhu Mu); Scrophularia ningpoensis Root (Xuan Shen); Triticum aestivum Fruit (Fu Xiao Mai); Polygonum multiflorum;Stem (Ye Jiao Teng); Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Curculigo orchioides Rhizome (Tian Xian Mao);... Ingredients: Pteria martensii (Zhen Zhu Mu); Scrophularia ningpoensis Root (Xua...
  Price Unavailable
  Login for price
 • G048c | Gui Pi Tang / Earth Restoring Decoction
  G048c | Gui Pi Tang / Earth Restoring Decoction
  [TCM Actions: Augments Qi-Nourishes the Blood-Strengthens the Spleen-Nourishes the Heart] Ingredients: Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Atractylodes lancea Rhizome (Cang Zhu); Poria cocos (Fu Shen); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren); Dimocarpus longan (Long Yan Rou); Panax ginseng... [TCM Actions: Augments Qi-Nourishes the Blood-Strengthens the Spleen-Nouri...
  Price Unavailable
  Login for price
 • G055c | Gui Zhi Fu Ling Wan
  G055c | Gui Zhi Fu Ling Wan
  [TCM Actions: Invigorates the Blood-Transforms Blood Stasis-Softens lumps ] More Formula Information Ingredients: Cinnamomum cassia Branchlet (Gui Zhi); Poria cocos (Fu Ling); Paeonia suffruticosa Bark (Mu Dan Pi); Prunus persica Seed (Tao Ren); Paeonia Rubra Root (Chi Shao). [TCM Actions: Invigorates the Blood-Transforms Blood Stasis-Softens lumps ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • G062c | Gui Zhi Tang / Cinnamon Twig Decoction
  G062c | Gui Zhi Tang / Cinnamon Twig Decoction
  [TCM Actions: Releases Wind-Cold-Regulates and harmonizes the Ying and Wei] More Formula Information Ingredients: Cinnamomum cassia Branchlet (Gui Zhi); Paeonia lactiflora Root (Bai Shao); Zingiber officinaie;Rhizome (Sheng Jiang); Glycyrrhiza uralensis Root (Zhi Gan Cao); Ziziphus jujuba... [TCM Actions: Releases Wind-Cold-Regulates and harmonizes the Ying and Wei...
  Price Unavailable
  Login for price
 • J045c | Jia Wei Xiao Yao San / Free & Ease Wander Plus
  J045c | Jia Wei Xiao Yao San / Free & Ease Wander Plus
  [TCM Actions: Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-Sedates the Heart-Clears Heat] Ingredients: Paeonia suffruticosa Bark (Mu Dan Pi); Gardenia jasminoides Fruit (Zhi Zi); Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Atractylodes macrocephala Rhizome(Bai Zhu); Poria... [TCM Actions: Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-Sedates the Heart-Cl...
  Price Unavailable
  Login for price
 • J055c | Jiang Zhi Yin / Crataegus Combination
  J055c | Jiang Zhi Yin / Crataegus Combination
  Ingredients: Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Cassia tora Root (Jue Ming Zi); Polygonum multiflorum Root (Zhi He Shou Wu); Rosa laevigata Fruit (Jin Ying Zi); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Artemisia capillaris Herb (Yin Chen); Bupleurem chinense Root... Ingredients: Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Cassia tora Root (Jue Ming...
  Price Unavailable
  Login for price
 • J070c | Jie Yu San / Bupleurum & Vaccaria Combination
  J070c | Jie Yu San / Bupleurum & Vaccaria Combination
  Ingredients: Lycopus lucidus Herb (Ze Lan); Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Vaccaria segetalis Seed (Wang Bu Liu Xing); Cyperus rotundus Rhizome (Zhi Xiang Fu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao); Citrus reticulata Peel (Chao Qing Pi); Ligusticum Rhizome... Ingredients: Lycopus lucidus Herb (Ze Lan); Bupleurem chinense Root (Chai Hu); ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • J075c | Jin Gui Shen Qi Tang / The Golden Cabinet Formul
  J075c | Jin Gui Shen Qi Tang / The Golden Cabinet Formul
  [TCM Actions: Warms and Tonifies Kidney Yang]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Poria cocos (Fu Ling); Paeonia suffruticosa Bark (Mu Dan Pi); Cinnamomum... [TCM Actions: Warms and Tonifies Kidney Yang]  Ingredients: Rehmannia glut...
  Price Unavailable
  Login for price
 • K025c | Ke Yin Fang 2 / Subprostrata & Sophora Combination
  K025c | Ke Yin Fang 2 / Subprostrata & Sophora Combination
  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Scrophularia ningpoensis Root (Xuan Shen); Cannabis sativa Seed (Huo Ma Ren); Cassia tora Root (Jue Ming Zi); Sophora tonkinensis Root (Shan Dou Gen). Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Scrophularia ningpoensi...
  Price Unavailable
  Login for price
 • L055c | Liu Jun Zi Tang
  L055c | Liu Jun Zi Tang
  Ingredients: Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Poria cocos (Fu Ling); Glycyrrhiza uralensis Root (Zhi Gan Cao); Pinellia ternata Rhizome (Fa Ban Xia); Citrus reticulata Peel (Chao Chen Pi); Zingiber officinaie Rhizome (Sheng Jiang); Ziziphus... Ingredients: Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Atractylodes macrocephala R...
  Price Unavailable
  Login for price
 • L060c | Liu Wei Di Huang Wan / Rehmannia Six Formula
  L060c | Liu Wei Di Huang Wan / Rehmannia Six Formula
  [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidney] More Formula Information Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Poria cocos (Fu Ling);... [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidney] ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • L070c | Long Dan Xie Gan Tang / Gentiana Cleansing Decoction
  L070c | Long Dan Xie Gan Tang / Gentiana Cleansing Decoction
  [TCM Actions: Drains Excess Fire from the Liver and Gallbladder-Clears and Drains Damp-Heat from the Lower Jiao-Clears Damp-Heat from the San Jiao]  Ingredients: Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Scutellaria baicalensis Root (Jiu Huang Qin); Gardenia jasminoides Fruit (Zhi Zi); Plantago... [TCM Actions: Drains Excess Fire from the Liver and Gallbladder-Clears and Drai...
  Price Unavailable
  Login for price
 • M020c | Ma Zi Ren Wan
  M020c | Ma Zi Ren Wan
  Moistens the intestines, drains heat and moves qi to promote defecation. Formula Information Ingredients:  Cannabis sativa Seed (Huo Ma Ren); Rheum officinale Root and Rhizome (Da Huang); Paeonia lactiflora Root (Bai Shao); Citrus aurantium Fruit (Chao Zhi Shi); Magnolia officinalis Bark... Moistens the intestines, drains heat and moves qi to promote defecation. Formu...
  Price Unavailable
  Login for price
 • M031c | Mian Yi Tang / Astragalus & Polygonatum Combination
  M031c | Mian Yi Tang / Astragalus & Polygonatum Combination
  Ingredients: Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Polygonatum sibiricum Rhizome (Zhi Huang Jing); Salvia miltiorrhiza Root (Dan Shen); Glehnia littoralis Root (Bei Sha Shen); Rehmannia glutinosa Root (Shu Di... Ingredients: Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Astragalus membranaceus Roo...
  Price Unavailable
  Login for price
 • P015c | Pu Ji Xiao Du Yin
  P015c | Pu Ji Xiao Du Yin
  TCM Action:  Clears heat, resolves toxins, scatters wind, and disperses swelling.http://lib- More Formula Information Ingredients: Scutellaria baicalensis Root (Jiu Huang Qin); Coptis chinensis Rhizome (Huang Lian); Citrus reticulata Peel (Chao Chen Pi); Glycyrrhiza uralensi Root (Gan Cao);... TCM Action:  Clears heat, resolves toxins, scatters wind, and disperses sw...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S005c | San Cha Fang / Cnidium & Dang Gui Combination
  S005c | San Cha Fang / Cnidium & Dang Gui Combination
  Ingredients: Rhizoma (Rhizome) Chuanxiong; Ramulus (Branchlet) Uncariae cum Uncis; Radix (Root) Paeoniae Rubra; Radix (Root) Paeoniae Alba Preparata; Radix (Root) Angelicae Dahuricae; Scorpio; Myrrha; Peretima; Radix (Root) Angelicae Sinensis; Semen (Seed) Persicae; Scolopendra; in gelatin capsules. Ingredients: Rhizoma (Rhizome) Chuanxiong; Ramulus (Branchlet) Uncariae cum Unc...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S027c | Shao Fu Zhu Yu Tang/Fennel Seed & Corydalis Combination
  S027c | Shao Fu Zhu Yu Tang/Fennel Seed & Corydalis Combination
  [TCM Actions: Invigorates the Blood-Dispels Blood Stasis-Warms and regulates menstruation-Unblocks the collaterals]  Ingredients: Angelica sinensis Root (Dang Gui); Typha angustata Pollen (Sheng Pu Huang); Paeonia lactiflora Root (Chi Shao); Trogopterus xanthipes (Wu Ling Zhi); Zingiber... [TCM Actions: Invigorates the Blood-Dispels Blood Stasis-Warms and regulates me...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S030c | Shao Yao Gan Cao Tang
  S030c | Shao Yao Gan Cao Tang
  Ingredients: Paeonia lactiflora Root (Bai Shao); Glycyrrhiza uralensi Root (Gan Cao). Ingredients: Paeonia lactiflora Root (Bai Shao); Glycyrrhiza uralensi Root (Gan...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S055c | Shen Ling Bai Zhu San/Ginseng,Poria&Atractylodes Formula
  S055c | Shen Ling Bai Zhu San/Ginseng,Poria&Atractylodes Formula
  [TCM Actions: Augments Qi-Strengthens the Spleen-Resolves Dampness]   More Formula Information Ingredients: Poria cocos (Fu Ling); Panax ginseng Root (Ginseng); Glycyrrhiza uralensi Root (Gan Cao); Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Dolichos... [TCM Actions: Augments Qi-Strengthens the Spleen-Resolves Dampness]   Mor...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S077c | Shen Tong Zhu Yu Tang
  S077c | Shen Tong Zhu Yu Tang
  Ingredients: Prunus persica Seed (Tao Ren); Carthamus tinctorius Flower (Hong Hua); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Cyathula officinalis Root (Chuan Niu Xi); Ligusticum chuanxiong Rhizome (Chuan Xiong); Glycyrrhiza uralensi Root (Gan Cao); Commiphora myrrha (Mo Yao);Pheretima aspergillum (Di... Ingredients: Prunus persica Seed (Tao Ren); Carthamus tinctorius Flower (Hong H...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S095c | Sheng Mai San
  S095c | Sheng Mai San
  [TCM Actions: Generates Fluids-Clears Heat-Preserves Yin-Augments Qi]  More Formula Information Ingredients Panax ginseng Root (Ginseng); Ophiopogon japonicus Root (Mai Dong); Schisandra chinensis Fruit (Wu Wei Zi).   [TCM Actions: Generates Fluids-Clears Heat-Preserves Yin-Augments Qi] ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S115c | Shi Quan Da Bu Tang
  S115c | Shi Quan Da Bu Tang
  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Astragalus membranaceus Root (Huang Qi); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Panax ginseng Root (Ginseng); Poria cocos (Fu Ling); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao); Cinnamomun cassia Bark... Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Astragalus membranaceus R...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S122c | Shi Zhen Fang / Lonicera & Smilax Combination
  S122c | Shi Zhen Fang / Lonicera & Smilax Combination
  Ingredients: Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Chrysanthemum morifolium Flower (Ju Hua); Smilax glabra Rhizoma (Tu Fu Ling); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Coptis chinensis Rhizome (Huang Lian); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Cryptotympana pustulata (Chan Yi); Glycyrrhiza... Ingredients: Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Chrysanthemum morifolium F...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S160c | Si Jun Zi Tang
  S160c | Si Jun Zi Tang
  [TCM Actions: Tonifies Qi-Strengthens the Spleen and Stomach]  More Formula Information Ingredients: Panax ginseng Root (Ginseng); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Poria cocos (Fu Ling); Glycyrrhiza uralensis Root (Zhi Gan Cao). [TCM Actions: Tonifies Qi-Strengthens the Spleen and Stomach]  More ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S175c | Si Wu Tang
  S175c | Si Wu Tang
  [TCM Actions: Nourishes the Blood-Regulates the Liver-Improves Blood circulation-Regulates menstruation] More Formula Information Ingredients: Paeonia lactiflora Root (Bai Shao); Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Ligusticum chuanxiong Rhizome(Chuan... [TCM Actions: Nourishes the Blood-Regulates the Liver-Improves Blood circu...
  Price Unavailable
  Login for price
 • S190c | Suan Zao Ren Tang / Sour Jujube Decoction
  S190c | Suan Zao Ren Tang / Sour Jujube Decoction
  [TCM Actions: Nourishes Liver Blood-Nourishes the Heart-Calms the Shen-Clears Heat in Liver and Heart-Eliminates irritability]  More Formula Information Ingredients: Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren); Poria cocos (Fu Ling); Anemarrhena asphodeloides Rhizome (Zhi Mu); Ligusticum... [TCM Actions: Nourishes Liver Blood-Nourishes the Heart-Calms the Shen-Cle...
  Price Unavailable
  Login for price
 • T025c | Tian Wang Bu Xin Dan / Emperor Heart Formula
  T025c | Tian Wang Bu Xin Dan / Emperor Heart Formula
  [TCM Actions: Enriches the Yin-Nourishes the Blood-Tonifies the Heart and Kidneys-Calms the Shen-Clears Heat]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Scrophularia ningpoensis Root (Xuan Shen); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren); Salvia miltiorrhiza Root (Dan Shen);... [TCM Actions: Enriches the Yin-Nourishes the Blood-Tonifies the Heart and ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • W020c | Wen Dan Tang
  W020c | Wen Dan Tang
  [TCM Actions: Transforms Phlegm-Clears the Gall Bladder-Harmonizes the Stomach-Dries Dampness-Dispels Heat]  More Formula Information Ingredients: Citrus reticulata Peel (Chao Chen Pi); Pinellia ternata Rhizome (Fa Ban Xia); Bambusa tuldoides Stem (Jiang Zhu Ru); Citrus aurantium Fruit... [TCM Actions: Transforms Phlegm-Clears the Gall Bladder-Harmonizes the Sto...
  Price Unavailable
  Login for price
 • X015c | Xiang Sha Liu Jun Zi Tang / Six-Gentlemen Plus
  X015c | Xiang Sha Liu Jun Zi Tang / Six-Gentlemen Plus
  [TCM Actions: Tonifies Qi-Strengthens the Spleen-Harmonizes the Stomach-Regulates Qi]  Ingredients: Pinellia ternata Rhizome (Fa Ban Xia); Panax ginseng Root (Ginseng); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Poria cocos (Fu Ling); Citrus reticulata Peel (Chao Chen Pi);... [TCM Actions: Tonifies Qi-Strengthens the Spleen-Harmonizes the Stomach-Re...
  Price Unavailable
  Login for price
 • X035c | Xiao Chai Hu Tang
  X035c | Xiao Chai Hu Tang
  [TCM Actions: Harmonizes and releases Shao Yang Stage disorders-Relieves the Liver-Harmonizes the Liver and Spleen]  More Formula Information Ingredients: Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Scutellaria baicalensis Root (Jiu Huang Qin); Pinellia ternata Rhizome (Fa Ban Xia); Zingiber... [TCM Actions: Harmonizes and releases Shao Yang Stage disorders-Relieves t...
  Price Unavailable
  Login for price
 • X105c | Xiao Yao Wan / Free & Ease wander
  X105c | Xiao Yao Wan / Free & Ease wander
  [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-Nourishes the Blood-Harmonizes the Liver and Spleen]  Ingredients: Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Root (Chao Bai Shao); Poria cocos (Fu Ling); Atractylodes... [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-N...
  Price Unavailable
  Login for price
 • X145c | Xue Fu Zhu Yu Tang / Persica & Carthamus Combination
  X145c | Xue Fu Zhu Yu Tang / Persica & Carthamus Combination
  [TCM Actions: Activates the Blood-Dispels Blood Stasis-Spreads Liver Qi-Unblocks the channels]  Ingredients: Prunus persica Seed (Tao Ren); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Paeonia lactiflora Root (Chi Shao); Carthamus tinctorius Flower (Hong Hua); Cyathula officinalis Root (Chuan Niu... [TCM Actions: Activates the Blood-Dispels Blood Stasis-Spreads Liver Qi-Un...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Y075c | Yin Qiao San / Lonicera & Forsythia Detox Combination
  Y075c | Yin Qiao San / Lonicera & Forsythia Detox Combination
  [TCM Actions: Disperses Wind-Heat-Cools Heat-Relieves toxicity]  More Formula Information Ingredients: Forsythia suspensa Fruit (Lian Qiao); Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Arctium lappa Fruit (Niu Ban Zi); Mentha haplocalyx Herb (Bo He); Platycodon grandiflorus Root (Jie Geng);... [TCM Actions: Disperses Wind-Heat-Cools Heat-Relieves toxicity]  Mor...
  Price Unavailable
  Login for price