Cart empty
Your cart is empty

Ten Ingredients Combination

Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Cyperus rotundus Rhizome (Zhi Xiang Fu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Corydalis yanhusuo Rhizome (Yan Hu Suo); Paeonia lactiflora Root (Chi Shao); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Ligusticum chuanxiong Rhizome (Chuan Xiong); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao); Ziziphus jujuba Fruit (Da Zao); Glycyrrhiza uralensi Root (Gan Cao).

F060c | Fu Ke Shi Wei Wan

F060c

Ten Ingredients Combination Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Cyperus rotundus Rhizome (Zhi Xiang Fu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Corydalis yanhusuo Rhizome (Yan Hu Suo); Paeonia lactiflora Root (Chi Shao); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Ligusticum ch...
  • Shipping Weight: 0.19lbs
999 Units in Stock
Price Unavailable

Current Reviews: 0

This product was added to our catalog on Tuesday 30 November, 1999.