Cart empty
Your cart is empty
Modified Ginseng & Longan Combination

Ingredients:Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Poria cocos (Fu Shen); Dimocarpus longan (Long Yan Rou); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren); Panax ginseng Root (Ginseng); Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Gardenia jasminoides Fruit (Zhi Zi); Ziziphus jujuba Fruit (Da Zao); Polygala tenuifolia Root (Zhi Yuan Zhi); Aucklandia lappa Root (Mu Xiang); Glycyrrhiza uralensis Root (Zhi Gan Cao); Zingiber officinaie Rhizome (Sheng Jiang).

J020c | Jia Wei Gui Pi Tang

J020c

Modified Ginseng & Longan Combination Ingredients:Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Poria cocos (Fu Shen); Dimocarpus longan (Long Yan Rou); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren); Panax ginseng Root (Ginseng); Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Q...
  • Shipping Weight: 0.19lbs
999 Units in Stock
Price Unavailable

Current Reviews: 0

This product was added to our catalog on Tuesday 30 November, 1999.