Cart empty
Your cart is empty

[TCM Actions: Nourishes heart blood-cools blood heat-nourishes heart yin-calms shen or spirit] Ingredients:Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren); Platycladus orientalis Seed (Bai Zi Ren); Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Poria cocos (Fu Ling); Schisandra chinensis Fruit (Wu Wei Zi); Pinellia ternata Rhizome (Jiang Ban Xia); Glycyrrhiza uralensis Root (Zhi Gan Cao); Polygala tenuifolia Root (Zhi Yuan Zhi); Ligusticum chuanxiong Rhizome (Chuan Xiong); Cinnamomun cas

B100 | Bai Zi Yang Xin Wan

B100

[TCM Actions: Nourishes heart blood-cools blood heat-nourishes heart yin-calms shen or spirit] Ingredients:Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren); Platycladus orientalis Seed (Bai Zi Ren); Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Angelica sinensis Root (Da...
  • Shipping Weight: 0.33lbs
992 Units in Stock
Price Unavailable

Current Reviews: 0

This product was added to our catalog on Tuesday 30 November, 1999.

Customers who bought this product also purchased...