Cart empty
Your cart is empty

[TCM Actions: Sedates the Heart-Calms the Shen] Ingredients:Ostrea rivularis (Mu Li); Salvia miltiorrhiza Root (Dan Shen); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren);Polygonum multiflorum Stem (Ye Jiao Teng); Stegodon orientalis(Long Gu); Poria cocos (Fu Shen); Albizia julibrissin Bark (He Huan Pi).

Z025c|Zhen Xin An Shen Tang/Zizyphus & Polygonum Stem Combinatio

Z025c

[TCM Actions: Sedates the Heart-Calms the Shen] Ingredients:Ostrea rivularis (Mu Li); Salvia miltiorrhiza Root (Dan Shen); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren);Polygonum multiflorum Stem (Ye Jiao Teng); Stegodon orientalis(Long Gu); Poria cocos (Fu Shen); Albizia julibrissin Bark (He Huan P...
  • Shipping Weight: 0.19lbs
999 Units in Stock
Price Unavailable

Current Reviews: 0

This product was added to our catalog on Tuesday 30 November, 1999.