Cart empty
Your cart is empty

New Products

 • Z115c|Zuo Gui Yin/Left-Return Decoction
  [TCM Actions: Nourishes Yin-Tonifies the Kidneys]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Dios... [TCM Actions: Nourishes Yin-Tonifies the Kidneys]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Dios...
  Model: Z115cWeight: 0.19lbs
 • Z115|Zuo Gui Yin/Left-Return Decoction
  [TCM Actions: Nourishes Yin-Tonifies the Kidneys]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Dios... [TCM Actions: Nourishes Yin-Tonifies the Kidneys]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Dios...
  Model: Z115Weight: 0.33lbs
 • J075c|Jin Gui Shen Qi Tang/The Golden Cabinet Formul
  [TCM Actions: Warms and Tonifies Kidney Yang]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Dioscorea o... [TCM Actions: Warms and Tonifies Kidney Yang]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Dioscorea o...
  Model: J075cWeight: 0.19lbs
 • J075|Jin Gui Shen Qi Tang/The Golden Cabinet Formula
  [TCM Actions: Warms and Tonifies Kidney Yang]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Dioscorea o... [TCM Actions: Warms and Tonifies Kidney Yang]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Dioscorea o...
  Model: J075Weight: 0.33lbs
 • B015c Ba Zheng San / Eight Rectification Formula
  [TCM Actions: Clears Heat-Purges Fire-Promotes urinary comfort] Ingredients: Plantago asiatica Seed (Che Qian Zi); Stac... [TCM Actions: Clears Heat-Purges Fire-Promotes urinary comfort] Ingredients: Plantago asiatica Seed (Che Qian Zi); Stac...
  Model: B015cWeight: 0.19lbs
 • B015|Ba Zheng San/Eight Rectification Formula
  [TCM Actions: Clears Heat-Purges Fire-Promotes urinary comfort] Ingredients: Plantago asiatica Seed (Che Qian Zi); Stac... [TCM Actions: Clears Heat-Purges Fire-Promotes urinary comfort] Ingredients: Plantago asiatica Seed (Che Qian Zi); Stac...
  Model: B015Weight: 0.33lbs
 • E015c|Er Xian Tang/Two Immortals
  [TCM Actions: Replenishes Kidney Yin and Yang-Tonifies Kidney Jing-Purges Deficiency Fire Regulates the Chong and ... [TCM Actions: Replenishes Kidney Yin and Yang-Tonifies Kidney Jing-Purges Deficiency Fire Regulates the Chong and ...
  Model: E015cWeight: 0.19lbs
 • E015|Er Xian Tang/Two Immortals
  [TCM Actions: Replenishes Kidney Yin and Yang-Tonifies Kidney Jing-Purges Deficiency Fire Regulates the Chong and ... [TCM Actions: Replenishes Kidney Yin and Yang-Tonifies Kidney Jing-Purges Deficiency Fire Regulates the Chong and ...
  Model: E015Weight: 0.33lbs
 • X035c|Xiao Chai Hu Tang
  Ingredients: Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Scutellaria baicalensis Root (Jiu Huang Qin); Pinellia ternata Rhizome ... Ingredients: Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Scutellaria baicalensis Root (Jiu Huang Qin); Pinellia ternata Rhizome ...
  Model: X035cWeight: 0.19lbs
 • X131|Xuan Fu Dai Zhe Tang
  Inula and Hematite Decoction ... Inula and Hematite Decoction ...
  Model: X131Weight: 0.33lbs
 • X125|Xin Yi San
  Ingredients: Magnolia biondii Flower (Xin Yi Hua); Asarum heterotropoides Herb (Xi Xin); Ligusticum sinense Rhizome (Ga... Ingredients: Magnolia biondii Flower (Xin Yi Hua); Asarum heterotropoides Herb (Xi Xin); Ligusticum sinense Rhizome (Ga...
  Model: X125Weight: 0.33lbs
 • X090|Xiao Liu Tang
  Ingredients: Prunella vulgaris Spike (Xia Ku Cao); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Angelica sinensis Root (Dang Gui... Ingredients: Prunella vulgaris Spike (Xia Ku Cao); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Angelica sinensis Root (Dang Gui...
  Model: X090Weight: 0.33lbs
 • X067|Xiao Feng San/Wind-Reducing Formula
  [TCM Actions: Disperses Wind-Eliminates Dampness-Clears Heat-Cools the Blood-Comforts Skin]  Ingredients: A... [TCM Actions: Disperses Wind-Eliminates Dampness-Clears Heat-Cools the Blood-Comforts Skin]  Ingredients: A...
  Model: X067Weight: 0.33lbs
 • W045|Wu Ling San
  Ingredients: Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Polyporus umbellatus (Zhu Ling); Atractylodes macrocephala Rhizome (Ba... Ingredients: Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Polyporus umbellatus (Zhu Ling); Atractylodes macrocephala Rhizome (Ba...
  Model: W045Weight: 0.33lbs
 • S122|Shi Zhen Fang/Lonicera & Smilax Combination
  Ingredients: Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Chrysanthemum morifolium Flower (Ju Hua); Smilax glabra Rhizoma (T... Ingredients: Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Chrysanthemum morifolium Flower (Ju Hua); Smilax glabra Rhizoma (T...
  Model: S122Weight: 0.33lbs
 • Q050|Qing Wei San/Copis & Rehmannia Formula
  [TCM Actions: Drains Stomach Fire-Cools Blood-Nourishes Yin]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huan... [TCM Actions: Drains Stomach Fire-Cools Blood-Nourishes Yin]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huan...
  Model: Q050Weight: 0.33lbs
 • Q048 Qing Qi Hua Tan Wan
  Trichosanthis Seed Formula ... Trichosanthis Seed Formula ...
  Model: Q048Weight: 0.33lbs
 • L060|Liu Wei Di Huang Wan/Rehmannia Six Formula
  [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidney] Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (S... [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidney] Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (S...
  Model: L060Weight: 0.33lbs
 • K025|Ke Yin Fang 2/Subprostrata & Sophara Combination
  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Scrophularia ningpoensis Root (Xuan Shen); Cannabis sativa Seed... Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Scrophularia ningpoensis Root (Xuan Shen); Cannabis sativa Seed...
  Model: K025Weight: 0.33lbs
 • K020|Ke Yin Fang 1/Subprostrata & Smalax Combination
  Ingredients: Smilax glabra Rhizoma (Tu Fu Ling); Paris Rhizome (Qi Ye Yi Zhi Hua); Dictamnus dasycarpus Bark (Bai Xian ... Ingredients: Smilax glabra Rhizoma (Tu Fu Ling); Paris Rhizome (Qi Ye Yi Zhi Hua); Dictamnus dasycarpus Bark (Bai Xian ...
  Model: K020Weight: 0.33lbs