Cart empty
Your cart is empty

Specials

 • Z115c|Zuo Gui Yin/Left-Return Decoction
  Z115c|Zuo Gui Yin/Left-Return Decoction
  [TCM Actions: Nourishes Yin-Tonifies the Kidneys] Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Lycium barbarum Leaf (Gou Qi Zi); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Poria cocos (Fu Ling); ... [TCM Actions: Nourishes Yin-Tonifies the Kidneys] Ingredients:Rehmanni...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Z115|Zuo Gui Yin/Left-Return Decoction
  Z115|Zuo Gui Yin/Left-Return Decoction
  [TCM Actions: Nourishes Yin-Tonifies the Kidneys] Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Lycium barbarum Leaf (Gou Qi Zi); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Poria cocos (Fu Ling); ... [TCM Actions: Nourishes Yin-Tonifies the Kidneys] Ingredients:Rehmanni...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • J075c|Jin Gui Shen Qi Tang/The Golden Cabinet Formul
  J075c|Jin Gui Shen Qi Tang/The Golden Cabinet Formul
  [TCM Actions: Warms and Tonifies Kidney Yang] Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Poria cocos (Fu Ling); Paeon... [TCM Actions: Warms and Tonifies Kidney Yang] Ingredients:Rehmannia glutino...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • J075|Jin Gui Shen Qi Tang/The Golden Cabinet Formula
  J075|Jin Gui Shen Qi Tang/The Golden Cabinet Formula
  [TCM Actions: Warms and Tonifies Kidney Yang] Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Poria cocos (Fu Ling); Paeon... [TCM Actions: Warms and Tonifies Kidney Yang] Ingredients:Rehmannia glutino...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • E015c|Er Xian Tang/Two Immortals
  E015c|Er Xian Tang/Two Immortals
  [TCM Actions: Replenishes Kidney Yin and Yang-Tonifies Kidney Jing-Purges Deficiency Fire Regulates the Chong and Ren] Ingredients:Root (Mi Huang Qi); Tribulus terrestris Fruit (Bai Ji Li); Dictamnus dasycarpus Bark (Bai Xian Pi); Angelica sinen... [TCM Actions: Replenishes Kidney Yin and Yang-Tonifies Kidney Jing-Purges D...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • E015|Er Xian Tang/Two Immortals
  E015|Er Xian Tang/Two Immortals
  [TCM Actions: Replenishes Kidney Yin and Yang-Tonifies Kidney Jing-Purges Deficiency Fire Regulates the Chong and Ren] Ingredients:Root (Mi Huang Qi); Tribulus terrestris Fruit (Bai Ji Li); Dictamnus dasycarpus Bark (Bai Xian Pi); Angelica sinen... [TCM Actions: Replenishes Kidney Yin and Yang-Tonifies Kidney Jing-Purges D...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • B015c Ba Zheng San / Eight Rectification Formula
  B015c Ba Zheng San / Eight Rectification Formula
  [TCM Actions: Clears Heat-Purges Fire-Promotes urinary comfort] Ingredients:Plantago asiatica Seed (Che Qian Zi); Stachyurus himalaicus Stem (Xiao Tong Cao); Polygonum aviculare Herb (Bian Xu); Gardenia jasminoides Fruit (Zhi Zi); Talcum (Hua Shi); R... [TCM Actions: Clears Heat-Purges Fire-Promotes urinary comfort] Ingredients:Plan...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • B015|Ba Zheng San/Eight Rectification Formula
  B015|Ba Zheng San/Eight Rectification Formula
  [TCM Actions: Clears Heat-Purges Fire-Promotes urinary comfort] Ingredients:Plantago asiatica Seed (Che Qian Zi); Stachyurus himalaicus Stem (Xiao Tong Cao); Polygonum aviculare Herb (Bian Xu); Gardenia jasminoides Fruit (Zhi Zi); Talcum (Hua Shi); R... [TCM Actions: Clears Heat-Purges Fire-Promotes urinary comfort] Ingredients:Plan...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • X131c|Xuan Fu Dai Zhe Tang/Inula and Hematite Decoction
  X131c|Xuan Fu Dai Zhe Tang/Inula and Hematite Decoction
  TCM Action: Directs counterflow downward, dissolves phlegm, boosts qi, and harmonizes the stomach. More Formula Information Ingredents: Inulae Flos; Ginseng Radix et Rhizoma; Zingiberis Rhizoma Recens; Haematitum; Glycyrrhizae Radix et Rhizoma ... TCM Action: Directs counterflow downward, dissolves phlegm, boosts qi, and harmo...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • X035c|Xiao Chai Hu Tang
  X035c|Xiao Chai Hu Tang
  [TCM Actions: Harmonizes and releases Shao Yang Stage disorders-Relieves the Liver-Harmonizes the Liver and Spleen]  More Formula Information Ingredients:Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Scutellaria baicalensis Root (Jiu Huang Qin);... [TCM Actions: Harmonizes and releases Shao Yang Stage disorders-Relieves th...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Z035 | Zhi Bo Zi Shen Tang
  Z035 | Zhi Bo Zi Shen Tang
  Anemarrhena Combination Ingredients:Houttuynia cordata Herb (Yu Xing Cao); Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Viola yedoensis Herb (Zi Hua Di Ding); Senecio scandens Herb (Qian Li Guang); Trionyx sinensis (Zhi Bie Jia); Anemarrhena asphodeloide... Anemarrhena Combination Ingredients:Houttuynia cordata Herb (Yu Xing Cao); Loni...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • S140 | Shu Gan Yin
  S140 | Shu Gan Yin
  Bupleurum & Prunella Combination Ingredients:Prunella vulgaris Spike (Xia Ku Cao); Isatis tinctoria Root (Ban Lan Gen); Taraxacum mongolicum Herb (Pu Gong Ying); Imperata cylindrica Rhizome (Bai Mao Gen); Artemisia capillaris Herb (Yin Chen); Bupleu... Bupleurum & Prunella Combination Ingredients:Prunella vulgaris Spike (Xia Ku Ca...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • X131|Xuan Fu Dai Zhe Tang/Inula and Hematite Decoction
  X131|Xuan Fu Dai Zhe Tang/Inula and Hematite Decoction
  TCM Action: Directs counterflow downward, dissolves phlegm, boosts qi, and harmonizes the stomach. More Formula Information Ingredents: Inulae Flos; Ginseng Radix et Rhizoma; Zingiberis Rhizoma Recens; Haematitum; Glycyrrhizae Radix et Rhizoma ... TCM Action: Directs counterflow downward, dissolves phlegm, boosts qi, and harmo...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • X125|Xin Yi San
  X125|Xin Yi San
  Ingredients:Magnolia biondii Flower (Xin Yi Hua); Asarum heterotropoides Herb (Xi Xin); Ligusticum sinense Rhizome (Gao Ben); Cimicifuga foetida Rhizome (Sheng Ma); Ligusticum chuanxiong Rhizome (Chuan Xiong); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Sapo... Ingredients:Magnolia biondii Flower (Xin Yi Hua); Asarum heterotropoides Herb (X...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • X090|Xiao Liu Tang
  X090|Xiao Liu Tang
  Ingredients:Prunella vulgaris Spike (Xia Ku Cao); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Angelica sinensis Root (Dang Gui Wei); Vaccaria segetalis Seed (Wang Bu Liu Xing); Laminaria japonica (Kun Bu); Dipsacus asperoides Root (Chuan Xu Duan); Cyathula o... Ingredients:Prunella vulgaris Spike (Xia Ku Cao); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi ...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • X067|Xiao Feng San/Wind-Reducing Formula
  X067|Xiao Feng San/Wind-Reducing Formula
  [TCM Actions: Disperses Wind-Eliminates Dampness-Clears Heat-Cools the Blood-Comforts Skin] Ingredients:Atractylodis Lanceae Rhizome; Cicadae Periostracum; Angelica sinensis Root; Ledebouriellae Root; Glycyrrhizae Root; Schizonepetae Herb... [TCM Actions: Disperses Wind-Eliminates Dampness-Clears Heat-Cools the Bloo...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • W045|Wu Ling San
  W045|Wu Ling San
  TCM Action:  Promotes urination and percolates dampness, warms yang and promotes qi transformation. More Formula Information Ingredients:Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Polyporus umbellatus (Zhu Ling); Atractylodes macrocephala Rhizome... TCM Action:  Promotes urination and percolates dampness, warms yang and pro...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • S122|Shi Zhen Fang/Lonicera & Smilax Combination
  S122|Shi Zhen Fang/Lonicera & Smilax Combination
  Ingredients:Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Chrysanthemum morifolium Flower (Ju Hua); Smilax glabra Rhizoma (Tu Fu Ling); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Coptis chinensis Rhizome (Huang Lian); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Cr... Ingredients:Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Chrysanthemum morifolium Flo...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Q050|Qing Wei San/Copis & Rehmannia Formula
  Q050|Qing Wei San/Copis & Rehmannia Formula
  [TCM Actions: Drains Stomach Fire-Cools Blood-Nourishes Yin]  More Formula Information Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Paeonia suffruticosa Bark (Mu Dan Pi); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Cimicifuga foetida Rhiz... [TCM Actions: Drains Stomach Fire-Cools Blood-Nourishes Yin]  More Formu...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Q048 Qing Qi Hua Tan Wan/Trichosanthis Seed Formula
  Q048 Qing Qi Hua Tan Wan/Trichosanthis Seed Formula
  TCM Action: Clears heat and dissolves phlegm, regulates qi and relieves a cough. More Formula Information Ingeredients: Trichosanthis Semen; Aurantii Fructus Immaturus; Citri Reticulatae Pericarpium; Poria; Scutellariae Radix; Arisaem... TCM Action: Clears heat and dissolves phlegm, regulates qi and relieves&nbs...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • L060|Liu Wei Di Huang Wan/Rehmannia Six Formula
  L060|Liu Wei Di Huang Wan/Rehmannia Six Formula
  [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidney] More Formula Information Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Alisma... [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidney] ...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • K025|Ke Yin Fang 2/Subprostrata & Sophara Combination
  K025|Ke Yin Fang 2/Subprostrata & Sophara Combination
  Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Scrophularia ningpoensis Root (Xuan Shen); Cannabis sativa Seed (Huo Ma Ren); Cassia tora Root (Jue Ming Zi); Sophora tonkinensis Root (Shan Dou Gen).... Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Scrophularia ningpoensis ...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • K020|Ke Yin Fang 1/Subprostrata & Smalax Combination
  K020|Ke Yin Fang 1/Subprostrata & Smalax Combination
  Ingredients:Smilax glabra Rhizoma (Tu Fu Ling); Paris Rhizome (Qi Ye Yi Zhi Hua); Dictamnus dasycarpus Bark (Bai Xian Pi); Sophora tonkinensis Root (Shan Dou Gen).... Ingredients:Smilax glabra Rhizoma (Tu Fu Ling); Paris Rhizome (Qi Ye Yi Zhi Hua)...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • J117|Juan Bi Tang/Remitting Bi Decoction
  J117|Juan Bi Tang/Remitting Bi Decoction
  [TCM Actions: Removes Wind-Dampness-Eliminates Painful Obstruction-Circulates Qi and Blood] Ingredients:Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Paeonia lactiflora Root (Chi Shao); Notopterygium incisum Rhiz... [TCM Actions: Removes Wind-Dampness-Eliminates Painful Obstruction-Circulat...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • J055|Jiang Zhi Yin/Crataegus Combination
  J055|Jiang Zhi Yin/Crataegus Combination
  Ingredients:Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Cassia tora Root (Jue Ming Zi); Polygonum multiflorum Root (Zhi He Shou Wu); Rosa laevigata Fruit (Jin Ying Zi); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Artemisia cap... Ingredients:Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Cassia tora Root (Jue Ming Z...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • E010|Er Di Tang
  E010|Er Di Tang
  Ingredients:Polygonum multiflorum Root (Zhi He Shou Wu); Astragalus membranaceus... Ingredients:Polygonum multiflorum Root (Zhi He Shou Wu); Astragalus membranaceus...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • H008 Hua Fen Fang
  H008 Hua Fen Fang
  Astragalus & Saposhnikovia Combination/AllerCare2... Astragalus & Saposhnikovia Combination/AllerCare2...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Yin Chen| virgate wormwood
  Yin Chen| virgate wormwood
  Latin name: Artemisiae Scopariae Herba... Latin name: Artemisiae Scopariae Herba...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Xiao Hui Xiang (Yan)| fennel [fruit](processed)
  Xiao Hui Xiang (Yan)| fennel [fruit](processed)
  Latin name: Foeniculi Fructus Praep.... Latin name: Foeniculi Fructus Praep....
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Shi Gao| gypsum
  Shi Gao| gypsum
  Latin name: Gypsum Fibrosum... Latin name: Gypsum Fibrosum...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Jin Qian Cao/Guang Jin Qian Cao| moneywort Herb
  Jin Qian Cao/Guang Jin Qian Cao| moneywort Herb
  Latin name: Lysimachiae Herba... Latin name: Lysimachiae Herba...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Hu Zhang| bushy knotweed [rhizome]
  Hu Zhang| bushy knotweed [rhizome]
  Latin name: Polygoni Cuspidati Rhizoma... Latin name: Polygoni Cuspidati Rhizoma...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Du Zhong (Yan)| eucommia [bark](processed)
  Du Zhong (Yan)| eucommia [bark](processed)
  Latin name: Eucommiae Cortex Praep.... Latin name: Eucommiae Cortex Praep....
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Du Huo| pubescent angelica root
  Du Huo| pubescent angelica root
  Latin name: Angelicae Pubescentis Radix... Latin name: Angelicae Pubescentis Radix...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Bai He | Lily Bulb
  Bai He | Lily Bulb
  Latin name: Lilii Bulbus... Latin name: Lilii Bulbus...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Z025|Zhen Xin An Shen Tang/Zizyphus & Polygonum Stem Combination
  Z025|Zhen Xin An Shen Tang/Zizyphus & Polygonum Stem Combina
  [TCM Actions: Sedates the Heart-Calms the Shen] Ingredients:Ostrea rivularis (Mu Li); Salvia miltiorrhiza Root (Dan Shen); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren);Polygonum multiflorum Stem (Ye Jiao Teng); Stegodon orientalis(Long Gu); Poria co... [TCM Actions: Sedates the Heart-Calms the Shen] Ingredients:Ostrea riv...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Zhu Ling| polyporus
  Zhu Ling| polyporus
  Latin name: Polyporus... Latin name: Polyporus...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • E005|Er Chen Tang/Two-Ancient Decoction
  E005|Er Chen Tang/Two-Ancient Decoction
  [TCM Actions: Dries Dampness-Transforms Phlegm-Harmonizes the Middle Jiao] More Formula Information Ingredients:Pinellia ternata Rhizome (Fa Ban Xia); Citrus reticulata Peel (Ju Hong); Poria cocos (Fu Ling); Glycyrrhiza uralensis Root (Zh... [TCM Actions: Dries Dampness-Transforms Phlegm-Harmonizes the Middle Jiao] ...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • K025c|Ke Yin Fang 2/Subprostrata & Sophara Combination
  K025c|Ke Yin Fang 2/Subprostrata & Sophara Combination
  Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Scrophularia ningpoensis Root (Xuan Shen); Cannabis sativa Seed (Huo Ma Ren); Cassia tora Root (Jue Ming Zi); Sophora tonkinensis Root (Shan Dou Gen).... Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Scrophularia ningpoensis ...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • B080|Bi Yan Wan/Coix & Mentha Combination
  B080|Bi Yan Wan/Coix & Mentha Combination
  Ingredients:Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Taraxacum mongolicum Herb (Pu Gong Ying); Chaenomeles speciosa Fruit (Mu Gua); Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Houttuynia cordata Herb (Yu Xing Cao); Viola yedoensis Herb (Zi Hua Di Ding); Paeon... Ingredients:Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Taraxacum mongolicum Herb (Pu Go...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Z030|Zhi Bo Di Huang Wan/Anemarrhen Rehmannia Eight Formula
  Z030|Zhi Bo Di Huang Wan/Anemarrhen Rehmannia Eight Formula
  [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidneys-Reduces Deficiency Fire] Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Alisma o... [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidneys-R...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Zi Wan (Mi)| aster [root](processed)
  Zi Wan (Mi)| aster [root](processed)
  Latin name: Asteris Radix Praep.... Latin name: Asteris Radix Praep....
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Ye Jiao Teng/Shou Wu Teng| flowery knotweed stem
  Ye Jiao Teng/Shou Wu Teng| flowery knotweed stem
  Latin name: Polygoni Multiflori Caulis... Latin name: Polygoni Multiflori Caulis...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Wu Ling Zhi (Cu)| squirrel's droppings(processed)
  Wu Ling Zhi (Cu)| squirrel's droppings(processed)
  Latin name: Trogopteri Faeces Praep.... Latin name: Trogopteri Faeces Praep....
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Tai Zi Shen| pseudostellaria [root]
  Tai Zi Shen| pseudostellaria [root]
  Latin name: Pseudostellariae Radix... Latin name: Pseudostellariae Radix...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Qiang Huo| notopterygium [rhizome and root]
  Qiang Huo| notopterygium [rhizome and root]
  Latin name: Notopterygii Rhizoma et Radix... Latin name: Notopterygii Rhizoma et Radix...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Huang Qi| astragalus [root]
  Huang Qi| astragalus [root]
  Latin name: Astragali Radix... Latin name: Astragali Radix...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Fu Ling| poria
  Fu Ling| poria
  Latin name: Poria... Latin name: Poria...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Bei Mu (Chuan)/Chuan Bei Mu| Sichuan fritillaria [bulb]
  Bei Mu (Chuan)/Chuan Bei Mu| Sichuan fritillaria [bulb]
  Latin name: Fritillariae Cirrhosae Bulbus... Latin name: Fritillariae Cirrhosae Bulbus...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Ba Ji Tian| Morinda Root
  Ba Ji Tian| Morinda Root
  Latin name: Morindae Officinalis Radix... Latin name: Morindae Officinalis Radix...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Ze Xie| alisma [rhizome]
  Ze Xie| alisma [rhizome]
  Latin name: Alismatis Rhizoma... Latin name: Alismatis Rhizoma...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Xiang Fu (Cu)| cyperus [rhizome](processed)
  Xiang Fu (Cu)| cyperus [rhizome](processed)
  Latin name: Cyperi Rhizoma Praep.... Latin name: Cyperi Rhizoma Praep....
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Sheng Di Huang/Di Huang| dried/fresh rehmannia [root]
  Sheng Di Huang/Di Huang| dried/fresh rehmannia [root]
  Latin name: Rehmanniae Radix... Latin name: Rehmanniae Radix...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Gan Cao (Mi)| licorice [root](processed)
  Gan Cao (Mi)| licorice [root](processed)
  Latin name: Glycyrrhizae Radix Praep.... Latin name: Glycyrrhizae Radix Praep....
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Z030c|Zhi Bo Di Huang Wan/Anemarrhen Rehmannia Eight Formula
  Z030c|Zhi Bo Di Huang Wan/Anemarrhen Rehmannia Eight Formula
  [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidneys-Reduces Deficiency Fire] Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Alisma o... [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidneys-R...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Z025c|Zhen Xin An Shen Tang/Zizyphus & Polygonum Stem Combinatio
  Z025c|Zhen Xin An Shen Tang/Zizyphus & Polygonum Stem Combin
  [TCM Actions: Sedates the Heart-Calms the Shen] Ingredients:Ostrea rivularis (Mu Li); Salvia miltiorrhiza Root (Dan Shen); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren);Polygonum multiflorum Stem (Ye Jiao Teng); Stegodon orientalis(Long Gu); Poria co... [TCM Actions: Sedates the Heart-Calms the Shen] Ingredients:Ostrea riv...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • B080c Bi Yan Wan / Coix & Mentha Combination
  B080c Bi Yan Wan / Coix & Mentha Combination
  Ingredients:Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Taraxacum mongolicum Herb (Pu Gong Ying); Chaenomeles speciosa Fruit (Mu Gua); Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Houttuynia cordata Herb (Yu Xing Cao); Viola yedoensis Herb (Zi Hua Di Ding); Paeon... Ingredients:Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Taraxacum mongolicum Herb (Pu Go...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Ju Ye |Tangerine Leaf
  Ju Ye |Tangerine Leaf
  Latin name:Citri Reticulatae Folium... Latin name:Citri Reticulatae Folium...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • X035 | Xiao Chai Hu Tang
  X035 | Xiao Chai Hu Tang
  [TCM Actions: Harmonizes and releases Shao Yang Stage disorders-Relieves the Liver-Harmonizes the Liver and Spleen]  More Formula Information Ingredients:Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Scutellaria baicalensis Root (Jiu Huang Qin);... [TCM Actions: Harmonizes and releases Shao Yang Stage disorders-Relieves th...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • T025c | Tian Wang Bu Xin Dan
  T025c | Tian Wang Bu Xin Dan
  [TCM Actions: Enriches the Yin-Nourishes the Blood-Tonifies the Heart and Kidneys-Calms the Shen-Clears Heat] Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Scrophularia ningpoensis Root (Xuan Shen); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao R... [TCM Actions: Enriches the Yin-Nourishes the Blood-Tonifies the Heart and K...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • T025 | Tian Wang Bu Xin Dan
  T025 | Tian Wang Bu Xin Dan
  [TCM Actions: Enriches the Yin-Nourishes the Blood-Tonifies the Heart and Kidneys-Calms the Shen-Clears Heat] Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Scrophularia ningpoensis Root (Xuan Shen); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao R... [TCM Actions: Enriches the Yin-Nourishes the Blood-Tonifies the Heart and K...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • B010c | Ba Zhen Tang
  B010c | Ba Zhen Tang
  [TCM Actions: Tonifies and augments Qi and Blood]  More Formula Information Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang);Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao... [TCM Actions: Tonifies and augments Qi and Blood]  More Formula Informat...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • B010 |Ba Zhen Tang
  B010 |Ba Zhen Tang
  [TCM Actions: Tonifies and augments Qi and Blood]  More Formula Information Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang);Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao... [TCM Actions: Tonifies and augments Qi and Blood]  More Formula Informat...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Fu Ling| poria
  Fu Ling| poria
  ... ...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • B070|Bi Qiu Tang
  B070|Bi Qiu Tang
  [TCM Actions: Dispels wind, eliminates dampness and transforms phlegm, opens the flow of the nasal orifices]  Ingredients:Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Schisandra chinensis Fruit (Wu Wei Zi); Dio... [TCM Actions: Dispels wind, eliminates dampness and transforms phlegm, opens the...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • J055|Jiang Zhi Yin
  J055|Jiang Zhi Yin
  Ingredients:Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Cassia tora Root (Jue Ming Zi); Polygonum multiflorum Root (Zhi He Shou Wu); Rosa laevigata Fruit (Jin Ying Zi); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Artemisia cap... Ingredients:Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Cassia tora Root (Jue Ming Z...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • X105|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  X105|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-Nourishes the Blood-Harmonizes the Liver and Spleen] Ingredients:Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Root (Chao Bai... [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-No...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • S122c|Shi Zhen Fang
  S122c|Shi Zhen Fang
  Ingredients:Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Chrysanthemum morifolium Flower (Ju Hua); Smilax glabra Rhizoma (Tu Fu Ling); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Coptis chinensis Rhizome (Huang Lian); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Cr... Ingredients:Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Chrysanthemum morifolium Flo...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • X105c|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  X105c|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-Nourishes the Blood-Harmonizes the Liver and Spleen] Ingredients:Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Root (Chao Bai... [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-No...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • B070c|Bi Qiu Tang
  B070c|Bi Qiu Tang
  Ingredients:Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Schisandra chinensis Fruit (Wu Wei Zi); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Astragalus membranaceus Root (Huang Qi); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Atract... Ingredients:Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails