Cart empty
Your cart is empty

Specials

 • Ju Ye |Tangerine Leaf
  Ju Ye |Tangerine Leaf
  Latin name:Citri Reticulatae Folium... Latin name:Citri Reticulatae Folium...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • B085 | Bi Yuan Ning
  B085 | Bi Yuan Ning
  Belamcanda & Subprostrata Combination Ingredients:Aconitum carmichaeli Rhizome (She Gan); Patrinia villosa Herb (Bai Jiang Cao); Sophora tonkinensis Root (Shan Dou Gen); Magnolia biondii Flower (Xin Yi Hua); Mentha haplocalyx Herb (Bo He); Gardenia ... Belamcanda & Subprostrata Combination Ingredients:Aconitum carmichaeli Rhizome ...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • S160 | Si Jun Zi Tang
  S160 | Si Jun Zi Tang
  Ingredients:Panax ginseng Root (Ginseng); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Poria cocos (Fu Ling); Glycyrrhiza uralensis Root (Zhi Gan Cao).... Ingredients:Panax ginseng Root (Ginseng); Atractylodes macrocephala Rhizome (Cha...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • S155c | Shu Jing Tang
  S155c | Shu Jing Tang
  Dang Gui & Ligustrum Combination Ingredients:Ligustrum lucidum Fruit (Nu Zhen Zi); Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Achyranthes bidentata Root (Niu Xi); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao); Salvia miltio... Dang Gui & Ligustrum Combination Ingredients:Ligustrum lucidum Fruit (Nu Zhen Z...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • S155 | Shu Jing Tang
  S155 | Shu Jing Tang
  Dang Gui & Ligustrum Combination Ingredients:Ligustrum lucidum Fruit (Nu Zhen Zi); Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Achyranthes bidentata Root (Niu Xi); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao); Salvia miltio... Dang Gui & Ligustrum Combination Ingredients:Ligustrum lucidum Fruit (Nu Zhen Z...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Z095c | Zi Shen Yu Tai Wan
  Z095c | Zi Shen Yu Tai Wan
  Cuscuta & Morinda Combination Ingredients:Cuscuta chinensis Seed (Tu Si Zi); Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Equus asinus (E Jiao); Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Dipsacus asperoides Root (Chuan Xu Duan); Orinda officinalis Root (Ba... Cuscuta & Morinda Combination Ingredients:Cuscuta chinensis Seed (Tu Si Zi); Re...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Z065 | Zhi Xuan Chu Yun Tang
  Z065 | Zhi Xuan Chu Yun Tang
  Pinellia & Plantain Combination Ingredients:Plantago asiatica Seed (Che Qian Zi); Ostrea rivularis (Mu Li); Salvia miltiorrhiza Root (Dan Shen); Poria cocos (Fu Ling); Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Cinnamomum cassia Branchlet (Gui Zhi... Pinellia & Plantain Combination Ingredients:Plantago asiatica Seed (Che Qian Zi...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Y040|Yi Qi Gu Chong Tang
  Y040|Yi Qi Gu Chong Tang
  Ingredients:Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Schizonepeta tenuifolia Herb (Jing Jie); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Dipsacus asperoides Root (Chuan Xu Duan); Atractylodes macrocephala Rhizome (Ba... Ingredients:Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Codonopsis pilosula Root...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • X140|Xue Fu Kang
  X140|Xue Fu Kang
  Ingredients:Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Polygonum multiflorum Root (Zhi He Shou Wu); Ganoderma lucidum (Ling Zhi); Angelica sinensis Root (Dang Gui).... Ingredients:Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Rehmannia glutinosa Root...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • S135c | Shu Gan Li Dan Tang
  S135c | Shu Gan Li Dan Tang
  Bupleurum & Concise Root Combination Ingredients:Artemisia capillaris Herb (Yin Chen); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao); Curcuma longa Root (Yu Jin); Cyperus rotundus Rhizome (Zhi Xiang Fu); Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Corydalis yanhusu... Bupleurum & Concise Root Combination Ingredients:Artemisia capillaris Herb (Yin...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Q002|Qi Bao Mei Ran Dan
  Q002|Qi Bao Mei Ran Dan
  Ingredients:Polygonum multiflorum Root (Zhi He Shou Wu);Poria cocos (Fu Ling); Achyranthes bidentata Root (Niu Xi); Angelica sinensis Root (Jiu Dang Gui); Lycium Fruit (Gou Qi Zi); Cuscuta chinensis Seed (Tu Si Zi); Psoralea corylifolia Seed (Bu Gu Z... Ingredients:Polygonum multiflorum Root (Zhi He Shou Wu);Poria cocos (Fu Ling); A...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • J055c|Jiang Zhi Yin
  J055c|Jiang Zhi Yin
  Ingredients:Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Cassia tora Root (Jue Ming Zi); Polygonum multiflorum Root (Zhi He Shou Wu); Rosa laevigata Fruit (Jin Ying Zi); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Artemisia cap... Ingredients:Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Cassia tora Root (Jue Ming Z...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • J040 | Jian Ning Tang
  J040 | Jian Ning Tang
  Dang Gui & Impatiens Combination Ingredients:Angelica sinensis Root (Dang Gui); Salvia miltiorrhiza Root (Dan Shen); Speranskia tuberculata Herb (Tou Gu Cao); Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Notopterygium incisum Rhizome and Root (Qiang H... Dang Gui & Impatiens Combination Ingredients:Angelica sinensis Root (Dang Gui);...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • J020c | Jia Wei Gui Pi Tang
  J020c | Jia Wei Gui Pi Tang
  Modified Ginseng & Longan Combination Ingredients:Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Poria cocos (Fu Shen); Dimocarpus longan (Long Yan Rou); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren); Panax ginseng Root (Ginseng); Bupleurem chinense Root (... Modified Ginseng & Longan Combination Ingredients:Atractylodes macrocephala Rhi...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • G020c | Gan Mao Tui Re Ji
  G020c | Gan Mao Tui Re Ji
  Isatis Leaf & Root Combination Ingredients:Isatis indigotica Leaf (Da Qing Ye); Isatis tinctoria Root (Ban Lan Gen); Forsythia suspensa;Fruit (Lian Qiao); Polygonum bistorta Rhizome (Quan Shen).... Isatis Leaf & Root Combination Ingredients:Isatis indigotica Leaf (Da Qing Ye);...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • F035c | Feng Long Fang (2)
  F035c | Feng Long Fang (2)
  Saposhnikovia & Plantain Combination Ingredients:Acorus tatarinowii Rhizome (Shi Chang Pu); Schizonepeta tenuifolia Herb (Jing Jie); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Poria cocos (Fu Ling); Xanthium sibiricum Fruit (Cang Er Zi); Plantago as... Saposhnikovia & Plantain Combination Ingredients:Acorus tatarinowii Rhizome (Sh...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • F010c | Fang Ji Huang Qi Tang
  F010c | Fang Ji Huang Qi Tang
  Stephania & Astragalus Combination Ingredients:Astragalus membranaceus Root (Huang Qi); Stephania tetrandra Root (Fen Fang Ji); Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Glycyrrhiza uralensis Root (Zhi Gan Cao); Zingiber officinaie Rhizome(Sheng ... Stephania & Astragalus Combination Ingredients:Astragalus membranaceus Root (Hu...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Y100|Yu Ping Feng San
  Y100|Yu Ping Feng San
  [TCM Actions: Tonifies Qi-Stabilizes the Exterior- Secures Body Surface] Ingredients:Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu).... [TCM Actions: Tonifies Qi-Stabilizes the Exterior- Secures Body Surface]&nb...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • B070|Bi Qiu Tang
  B070|Bi Qiu Tang
  [TCM Actions: Dispels wind, eliminates dampness and transforms phlegm, opens the flow of the nasal orifices]  Ingredients:Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Schisandra chinensis Fruit (Wu Wei Zi); Dio... [TCM Actions: Dispels wind, eliminates dampness and transforms phlegm, opens the...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • L060|Liu Wei Di Huang Wan/Rehmannia Six Formula
  L060|Liu Wei Di Huang Wan/Rehmannia Six Formula
  [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidney] Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Po... [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidney] I...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • S005|San Cha Fang
  S005|San Cha Fang
  Ingredients:Rhizoma (Rhizome) Chuanxiong; Ramulus (Branchlet) Uncariae cum Uncis; Radix (Root) Paeoniae Rubra; Radix (Root) Paeoniae Alba Preparata; Radix (Root) Angelicae Dahuricae; Scorpio; Myrrha; Peretima; Radix (Root) Angelicae Sinensis; Semen (... Ingredients:Rhizoma (Rhizome) Chuanxiong; Ramulus (Branchlet) Uncariae cum Uncis...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • S122|Shi Zhen Fang
  S122|Shi Zhen Fang
  Ingredients:Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Chrysanthemum morifolium Flower (Ju Hua); Smilax glabra Rhizoma (Tu Fu Ling); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Coptis chinensis Rhizome (Huang Lian); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Cr... Ingredients:Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Chrysanthemum morifolium Flo...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • X105|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  X105|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-Nourishes the Blood-Harmonizes the Liver and Spleen] Ingredients:Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Root (Chao Bai... [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-No...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • S005c|San Cha Fang
  S005c|San Cha Fang
  Ingredients:Rhizoma (Rhizome) Chuanxiong; Ramulus (Branchlet) Uncariae cum Uncis; Radix (Root) Paeoniae Rubra; Radix (Root) Paeoniae Alba Preparata; Radix (Root) Angelicae Dahuricae; Scorpio; Myrrha; Peretima; Radix (Root) Angelicae Sinensis; Semen (... Ingredients:Rhizoma (Rhizome) Chuanxiong; Ramulus (Branchlet) Uncariae cum Uncis...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • S122c|Shi Zhen Fang
  S122c|Shi Zhen Fang
  Ingredients:Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Chrysanthemum morifolium Flower (Ju Hua); Smilax glabra Rhizoma (Tu Fu Ling); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Coptis chinensis Rhizome (Huang Lian); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Cr... Ingredients:Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Chrysanthemum morifolium Flo...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • X105c|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  X105c|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-Nourishes the Blood-Harmonizes the Liver and Spleen] Ingredients:Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Root (Chao Bai... [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-No...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Y100c|Yu Ping Feng San
  Y100c|Yu Ping Feng San
  [TCM Actions: Tonifies Qi-Stabilizes the Exterior- Secures Body Surface] Ingredients:Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu).... [TCM Actions: Tonifies Qi-Stabilizes the Exterior- Secures Body Surface]&nb...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • B070c|Bi Qiu Tang
  B070c|Bi Qiu Tang
  Ingredients:Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Schisandra chinensis Fruit (Wu Wei Zi); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Astragalus membranaceus Root (Huang Qi); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Atract... Ingredients:Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Z120|Zuo Jin Wan
  Z120|Zuo Jin Wan
  Ingredients:Coptis chinensis Rhizome (Huang Lian); Evodia rutaecarpa Fruit (Wu Zhu Yu).... Ingredients:Coptis chinensis Rhizome (Huang Lian); Evodia rutaecarpa Fruit (Wu Z...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Z105c | Zuo Gu Shen JingTong Fang
  Z105c | Zuo Gu Shen JingTong Fang
  Arisaema & Angelica Combination Ingredients:Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao); Clematis chinensis Root (Wei Ling Xian); Atractylodes lancea Rhizome (Cang Zhu); Prunus persica Seed (Tao Ren); Stephania tetrandra Root (Fen Fang Ji); Corydalis yan... Arisaema & Angelica Combination Ingredients:Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Sh...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Z065c | Zhi Xuan Chu Yun Tang
  Z065c | Zhi Xuan Chu Yun Tang
  Ingredients:Plantago asiatica Seed (Che Qian Zi); Ostrea rivularis (Mu Li); Salvia miltiorrhiza Root (Dan Shen); Poria cocos (Fu Ling); Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Cinnamomum cassia Branchlet (Gui Zhi); Alisma orientalis Rhizome (Ze ... Ingredients:Plantago asiatica Seed (Che Qian Zi); Ostrea rivularis (Mu Li); Salv...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Z055c | Zhi Tong Fang
  Z055c | Zhi Tong Fang
  Chrysanthemum & Vitex Combination Ingredients:Polygonum multiflorum Stem (Ye Jiao Teng); Stegodon orientalis (Long Gu); Gypsum Fibrosum (Shi Gao); Dendrobium nobile Herb (Shi Qiao); Vitex trifolia Fruit (Mai Jing Zi); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao ... Chrysanthemum & Vitex Combination Ingredients:Polygonum multiflorum Stem (Ye Ji...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Z035c | Zhi Bo Zi Shen Tang
  Z035c | Zhi Bo Zi Shen Tang
  Anemarrhrena Combination Ingredients:Houttuynia cordata Herb (Yu Xing Cao); Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Viola yedoensis Herb (Zi Hua Di Ding); Senecio scandens Herb (Qian Li Guang); Trionyx sinensis (Zhi Bie Jia); Anemarrhena asphodeloid... Anemarrhrena Combination Ingredients:Houttuynia cordata Herb (Yu Xing Cao); Lon...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Y030c | Yi Ji Zhi Xie Tang
  Y030c | Yi Ji Zhi Xie Tang
  Codonopsis & Ginger Combination Ingredients:Paeonia lactiflora Root (Bai Shao); Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Poria cocos (Fu Ling); Curculigo orchioides Rhizome(Tian Xian Mao); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Saposhnikovi... Codonopsis & Ginger Combination Ingredients:Paeonia lactiflora Root (Bai Shao);...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Y030|Yi Ji Zhi Xie Tang
  Y030|Yi Ji Zhi Xie Tang
  Ingredients:Paeonia lactiflora Root (Bai Shao); Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Poria cocos (Fu Ling); Curculigo orchioides Rhizome(Tian Xian Mao); Atractylodes macrocephala Rhizome (Chao Bai Zhu); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Ps... Ingredients:Paeonia lactiflora Root (Bai Shao); Codonopsis pilosula Root (Dang S...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • Y025c | Yi Gan San
  Y025c | Yi Gan San
  Bupleurum Formula Ingredients:Angelica sinensis Root (Dang Gui); Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Poria cocos (Fu Ling); Uncaria rhynchophylla Branchlet (Gou Teng); Ligusticum chuanxiong Rhizome (Chuan Xiong); Bupleurem chinense Root (Ch... Bupleurum Formula Ingredients:Angelica sinensis Root (Dang Gui); Atractylodes m...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • W060c | Wu Sheng Zhi Tong Fang
  W060c | Wu Sheng Zhi Tong Fang
  Eucommia & Atractylodes Combination Ingredients:Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Eucommia ulmoides Bark (Du Zhong); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Hirudo (Shui Zhi).... Eucommia & Atractylodes Combination Ingredients:Atractylodes macrocephala Rhizo...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • W060 | Wu Sheng Zhi Tong Fang
  W060 | Wu Sheng Zhi Tong Fang
  Eucommia & Atractylodes Combination Ingredients:Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu); Eucommia ulmoides Bark (Du Zhong); Saposhnikovia divaricata Root (Fang Feng); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Hirudo (Shui Zhi).... Eucommia & Atractylodes Combination Ingredients:Atractylodes macrocephala Rhizo...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • W025c | Wen Jing Tong Luo Tang
  W025c | Wen Jing Tong Luo Tang
  Coix & Notopterygium Combination Ingredients:Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Notopterygium incisum Rhizome and Root (Qiang Huo); Cyathula officinalis Root (Chuan Niu Xi); Atractylodes lancea Rhizome (Cang Zhu); Chaenomeles speciosa Fruit (Mu G... Coix & Notopterygium Combination Ingredients:Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Re...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • T027c | Tiao Jing Fang
  T027c | Tiao Jing Fang
  Typhae Pollen Combination/CyclePeace Ingredients:Typha angustata Pollen (Sheng Pu Huang); Trogopterus xanthipes (Wu Ling Zhi); Prunella vulgaris Spike (Xia Ku Cao).... Typhae Pollen Combination/CyclePeace Ingredients:Typha angustata Pollen (Shen...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • M040c | Ming Mu Shang Qing Wan
  M040c | Ming Mu Shang Qing Wan
  Clear Vision Formula Ingredients:Scrophularia ningpoensis Root (Xuan Shen); Paeonia lactiflora Root (Chi Shao); Tribulus terrestris Fruit (Bai Ji Li); latycodon grandiflorus Root (Jie Geng); Rheum officinale Root and Rhizome (Shu Da Huang); Citrus a... Clear Vision Formula Ingredients:Scrophularia ningpoensis Root (Xuan Shen); Pae...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • M025|Mai Men Dong Tang
  M025|Mai Men Dong Tang
  Ingredients:Ophiopogon japonicus Root (Mai Dong); Pinellia ternata Rhizome (Fa Ban Xia); Panax ginseng Root (Ginseng); Oryza sativa Fruit (Nuo Mi); Glycyrrhiza uralensi Root (Gan Cao); Ziziphus jujuba Fruit (Da Zao).... Ingredients:Ophiopogon japonicus Root (Mai Dong); Pinellia ternata Rhizome (Fa B...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • K015c | Kang Gu Zhi Zeng Sheng Fang
  K015c | Kang Gu Zhi Zeng Sheng Fang
  Rehmannia & Drynaria Combination Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Cistanche deserticola Herb (Rou Cong Rong); Pyrola rotundifolia Herb (Lu Xian Cao); Drynaria fortunei Rhizome (Gu Sui Bu); Epimedium brevicornum Herb (Yin Yang Huo... Rehmannia & Drynaria Combination Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Shu Di H...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • J057c | Jiang Zhi Jian Fei Yin
  J057c | Jiang Zhi Jian Fei Yin
  Crataegus Combination 2 Ingredients:Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Gynostemma Pentaphylli Herb (Jiao Gu Lan); Thallus Laminariae (Kun Bu); Sargassum (Hai Zao); Salviae Root (Dan Shen); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Chrysanthemi Flower... Crataegus Combination 2 Ingredients:Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Gyn...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • J050c | Jiang Pa Ying
  J050c | Jiang Pa Ying
  Prunella & Chrysanthemum Combination Ingredients:Pteria martensii (Zhen Zhu Mu); Prunella vulgaris Spike (Xia Ku Cao); Viscum coloratum Herb (Hu Ji Sheng); Pheretima aspergillum (Di Long); Scutellaria baicalensis Root (Jiu Huang Qin); Chrysanthemum ... Prunella & Chrysanthemum Combination Ingredients:Pteria martensii (Zhen Zhu Mu)...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • F080c | Fu Zheng Gu Ben Tang
  F080c | Fu Zheng Gu Ben Tang
  Astragalus Support Combination Ingredients:Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Scutellaria baicalensis Root (Jiu Huang Qin); Polygonatum sibiricum Rhizome (Zhi Huang Jing); Agrimonia pilosa Herb (Xian H... Astragalus Support Combination Ingredients:Astragalus membranaceus Root (Mi Hua...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • F070c | Fu Ning Tang
  F070c | Fu Ning Tang
  Bupleurum & Mentha Combination Ingredients:Citrus aurantium Fruit (Chao Zhi Qiao); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao); Curcuma longa Root (Yu Jin); Angelica sinensis Root (Jiu Dang Gui); Aucklandia lappa Root (Mu Xiang); Paeonia suffruticosa Bar... Bupleurum & Mentha Combination Ingredients:Citrus aurantium Fruit (Chao Zhi Qia...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • C015|Chai Hu Qing Gan Tang
  C015|Chai Hu Qing Gan Tang
  Ingredients:Forsythia suspensa Fruit (Lian Qiao);Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Scutellaria baicalensis Root (Jiu Huang Qin); Gardenia jasminoides Fruit (Zhi Zi); Ligusticum chuanxiong Rhizome (Chuan Xiong); Panax ginseng Root (Ginseng); Platycod... Ingredients:Forsythia suspensa Fruit (Lian Qiao);Bupleurem chinense Root (Chai H...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • B100c | Bai Zi Yang Xin Wan
  B100c | Bai Zi Yang Xin Wan
  Arborvitae Seed Nourishing Pill Ingredients:Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren); Platycladus orientalis Seed (Bai Zi Ren); Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Poria co... Arborvitae Seed Nourishing Pill Ingredients:Astragalus membranaceus Root (Mi Hu...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • B100 | Bai Zi Yang Xin Wan
  B100 | Bai Zi Yang Xin Wan
  Arbovitae Seed Nourishing Pill Ingredients:Astragalus membranaceus Root (Mi Huang Qi); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren); Platycladus orientalis Seed (Bai Zi Ren); Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Poria coc... Arbovitae Seed Nourishing Pill Ingredients:Astragalus membranaceus Root (Mi Hua...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • B065c | Bao Ji Wan
  B065c | Bao Ji Wan
  Preserve the Life Force Decoction Ingredients:Pogostemon cablin Herb (Huo Xiang); Atractylodes lancea Rhizome (Cang Zhu); Gastrodia elata Rhizome (Tian Ma); Angelica dahurica Root (Bai Zhi); Magnolia officinalis Bark (Hou Po); Aucklandia lappa Root ... Preserve the Life Force Decoction Ingredients:Pogostemon cablin Herb (Huo Xiang...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails
 • B007c | Ba Wei Di Huang Wan
  B007c | Ba Wei Di Huang Wan
  Rhemmania Eight Formula Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang);Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Paeonia suffruticosa Bark (Mu Dan Pi); Poria cocos (Fu Ling); Alisma orientalis Rhizome (Ze X... Rhemmania Eight Formula Ingredients:Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang);Cor...
  Price Unavailable
  Add to CartDetails